Circulaire economie en de Sustainable Development Goals

5. Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van dit kwalitatieve onderzoek worden enkele aanbevelingen gedaan. 

  1. Dit rapport beschouwt alleen de subdoelen van de SDG’s die, volgens Schroeder et al. (2018) een directe relatie met CE hebben. De eerste aanbeveling is om ook de indirecte relaties te onderzoeken omdat deze ook beleidsrelevant zijn. Neem bijvoorbeeld SDG 4 ’Kwaliteitsonderwijs’. Onderwijs is belangrijk omdat nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn om de CE-transitie te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de benodigde kennis voor ontwikkeling, productie, installatie en onderhoud van zonnepanelen. 
  2. Wanneer het perspectief van CE naast het perspectief van de SDG’s wordt gelegd, komen er synergieën en afruilen naar voren. Deze synergieën en afruilen zijn in dit rapport niet uitgebreid geanalyseerd. We raden een kwantitatieve analyse aan, waarin alle SDG-subdoelen worden meegenomen. Dit levert veel inzicht op in de mate waarin verschillende beleidsthema’s elkaar beïnvloeden.
  3. In het rapport worden aanvullende indicatoren voorgesteld die kunnen bijdragen aan het monitoren van zowel CE als de SDG’s. Deze indicatoren moeten vaak nog worden ontwikkeld. Een derde aanbeveling van dit rapport is om te onderzoeken welke indicatoren kunnen worden gemaakt. 
  4. De laatste aanbeveling is om een relatie te leggen tussen beleidsvoornemens met betrekking tot CE en de indicatoren die geïdentificeerd zijn in dit rapport. Zo kan het beleid gemonitord worden waardoor inzichtelijk wordt hoe het ervoor staat met het behalen van de beleidsdoelen en waar de lacunes zijn.