Auteur: Dr. B. Klijs
Monitor online platformen 2020

6. Internationalisering

Via online platformen kunnen, makkelijker dan via fysieke winkels of marktplaatsen, aanbieders en afnemers uit andere landen worden bereikt. Via internet kan in principe iedereen ter wereld een Nederlands online platform bezoeken. In Nederland gevestigde bedrijven richten hun online platform dan ook niet uitsluitend op Nederlandse bezoekers. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de mate van internationalisering van online platformen, door te kijken naar de landen waar de aanbieders en afnemers vandaan komen.

Dit hoofdstuk beschrijft niet de online platformen in het buitenland die eigendom zijn van buitenlandse bedrijven. Deze platformen kunnen ook Nederlandse aanbieders en afnemers aantrekken.

40 procent heeft aanbieders uit buitenland

Meer dan de helft van de online platformen (57 procent) heeft alleen aanbieders uit Nederland. Bij 43 procent komt een deel van de aanbieders uit het buitenland. Het gaat dan niet om grote aantallen; bij slechts 11 procent van de platformen komt meer dan de helft van de aanbieders uit het buitenland, zie tabel 6.1.

Buitenlandse aanbieders komen het vaakst uit Duitsland, België of Luxemburg. Bijna een kwart van de platformen heeft ook aanbieders uit andere EU-landen, en 14 procent heeft aanbieders van buiten de EU.

42 procent platformen heeft afnemers van buiten Nederland

Bij 55 procent van de online platformen komen alle afnemers uit Nederland. 45 procent heeft echter ook afnemers uit het buitenland. Net als bij de aanbieders gaat het bij de afnemers niet om grote hoeveelheden: op maar 8 procent van de platformen was het merendeel van de afnemers uit het buitenland afkomstig.

De platformen met afnemers uit het buitenland hebben in veel gevallen afnemers uit België, Duitsland of Luxemburg. 22 procent van de online platformen had afnemers uit andere EU-landen, en 13 procent had ook afnemers van buiten de EU.

Deze cijfers hebben alleen betrekking op de 487 online platformen die aangaven actieve afnemers te hebben.

6.1 Online platformen naar herkomstregio van de aanbieders en afnemers, 2020
Platformen met aanbieders in herkomstregio (%)Platformen met afnemers in herkomstregio (%)
Totaal100,0100,0
100 % uit Nederland57,254,9
Deels uit het buitenland42,845,1
25% of meer uit het buitenland17,615,0
50% of meer uit het buitenland11,38,2
Deels uit Duitsland, België of Luxemburg38,142,2
25% of meer uit Duitsland, België of Luxemburg6,65,9
50% of meer uit Duitsland, België of Luxemburg1,61,4
Deels uit andere EU landen23,821,7
25% of meer uit andere EU landen7,05,1
50% of meer uit andere EU landen2,92,3
Deels uit landen buiten de EU14,313,3
25% of meer uit landen buiten de EU4,92,0
50% of meer uit landen buiten de EU2,01,0

Bijna kwart aanbieders komt niet uit Nederland

76 procent van alle aanbieders op alle online platformen kwam uit Nederland, zie tabel 6.2. Van de overige 24 procent kwam 18 procent van landen binnen de EU, en 6 procent uit landen buiten de EU.

Platformen voor vakantieverblijf hebben het hoogste aandeel aanbieders uit het buitenland; slechts 2 procent van de aanbieders op hun platformen kwam uit Nederland. In de zorg en in de branche ‘sociaal’ komen juist nagenoeg alle aanbieders wel uit Nederland.

Het gemiddeld aantal aanbieders per platform verschilt sterk per branche, zie ook hoofdstuk 2.2. Platformen in de retail en in de branche ‘marktplaatsen’ kennen relatief veel aanbieders. Zij beïnvloeden sterk de verdeling naar regio voor de regel ‘alle branches’. De verdeling naar regio kan ook sterk beïnvloed zijn door een of enkele grote spelers in de markt.

6.2 Verdeling aanbieders op online platformen naar regio van herkomst (%), per branche, 2020
NederlandDuitsland, België, LuxemburgAndere EU landenLanden buiten de EUTotaal regio's
Alle branches765136100
Arbeid38151928100
Digitale diensten711874100
Energie en duurzaamheid94322100
Financieel593380100
Hobby91541100
Horeca584100100
Informatie86753100
Marktplaatsen4313431100
Overig95311100
Reclame en marketing95500100
Retail99100100
Sociaal100000100
Sport en cultuur87840100
Vakantieverblijf243064100
Vastgoed95500100
Vervoer93322100
Zorg100000100

Meer dan de helft van de afnemers komt uit buitenland

Nederlandse online platformen zijn internationaal gericht: 58 procent van alle afnemers op de online platformen kwam uit het buitenland. 34 procent kwam uit EU-landen, maar ook 24 procent kwam van landen buiten de EU, zie tabel 6.3.

Platformen voor vakantieverblijf hebben het hoogste aandeel afnemers uit het buitenland; slechts 6 procent van de afnemers op hun platformen kwam uit Nederland. In de branches ‘zorg’ en ‘sociaal’ komen juist nagenoeg alle afnemers wel uit Nederland.

Het gemiddeld aantal afnemers per platform verschilt sterk per branche, zie ook hoofdstuk 2.2. Platformen in de retail en platformen voor vakantieverblijven kennen relatief veel afnemers. Deze branches beïnvloeden sterk de verdeling naar regio voor de regel ‘alle branches’. De verdeling naar regio kan ook sterk beïnvloed zijn door een of enkele grote spelers in de markt.

6.3 Verdeling afnemers op online platformen naar regio van herkomst (%), per branche, 2020
NederlandDuitsland, België, LuxemburgAndere EU landenLanden buiten de EUTotaal regio's
Alle branches42161824100
Arbeid791911100
Digitale diensten93511100
Energie en duurzaamheid99001100
Financieel96310100
Hobby95400100
Horeca861300100
Informatie761842100
Marktplaatsen4513411100
Overig96210100
Reclame en marketing718164100
Retail851400100
Sociaal100000100
Sport en cultuur881200100
Vakantieverblijf6203045100
Vastgoed93710100
Vervoer96211100
Zorg100000100