Auteur: Dr. B. Klijs
Monitor online platformen 2020

4. Winstgevendheid

In dit hoofdstuk wordt de winstgevendheid van online platformen onderzocht. Er wordt een overzicht gegeven van het deel van de platformen dat winst of verlies maakt. Hiernaast wordt onderzocht of de winstgevendheid van platformen verschilt naar specifieke kenmerken van het platform. Hierbij wordt er gekeken naar meer algemene kenmerken van platformen, zoals het type aanbieder en afnemer, het type product, en het verdienmodel, de inzet van technologie (aanwezigheid kwaliteitsbeoordelingssysteem, het verzamelen van gebruikersgegevens, het gebruik van algoritmen), het aanbieden van andere diensten, en kenmerken van de website (startjaar en dataverkeer). Alle gegevens zijn afkomstig uit enquête-respons, behalve het startjaar van het platform en het dataverkeer op de website. Deze informatie is afkomstig van Dataprovider die deze heeft verzameld middels webscraping. 

Meeste winstgevende platformen voor bemiddeling vakantieverblijven

Van alle online platformen gaf 33 procent aan winst te maken in 2019, 32 procent maakte verlies en 35 procent maakte winst noch verlies. Het deel van de platformen dat winst maakte varieerde aanzienlijk naar branche (Figuur 4.1). De branches met het hoogste percentage winstgevende online platformen waren ‘Vakantieverblijven’ (42 procent), ‘Energie en duurzaamheid’ (41 procent), ‘Financieel’ (41 procent) en ‘Informatie’ (40 procent). Het percentage winstgevende online platformen was het laagst voor ‘Digitale diensten’ (16 procent) en ‘Sociale platformen’ (17 procent).

4.1 Winstgevendheid online platformen, 2019
id_colsVerlies (% van online platformen)Verlies noch winst (% van online platformen)Winst (% van online platformen)
Arbeid32,637,929,5
Digitale diensten36,847,415,8
Energie en duurzaamheid17,641,241,2
Financieel21,438,140,5
Hobby34,434,431,1
Horeca60,714,325
Informatie27,732,340
Marktplaatsen32,132,135,7
Overig23,552,923,5
Reclame en marketing14,35035,7
Retail40,421,138,6
Sociaal31,451,417,1
Sport en Cultuur32,435,132,4
Vakantieverblijf25,532,741,8
Vastgoed35,327,537,3
Vervoer35,525,838,7
Zorg42,131,626,3

Platformen met bedrijven als aanbieder vaker winstgevend

Online platformen met alleen bedrijven als aanbieder zijn vaker winstgevend (43 procent) dan platformen met alleen huishoudens of zzp’ers (31 procent) of alleen non-profit organisaties (29 procent) als aanbieder (Tabel 4.2). Online platformen met een mix van verschillende typen aanbieders zijn het minst vaak winstgevend (25 procent). 

Verder zijn platformen die bemiddelen in goederen of informatie vaker winstgevend dan platformen die bemiddelen in diensten (35 en 36 procent versus 29 procent). 

Wanneer gekeken wordt naar het verdienmodel blijkt dat platformen waarbij alleen de aanbieder betaalt iets vaker winstgevend zijn (42 procent) dan platformen waarbij de diensten betaald worden door alleen de afnemer (38 procent). Online platformen waarbij zowel de aanbieder als de afnemer gratis gebruikmaakt van het platform zijn het minst vaak winstgevend (18 procent).

4.2a Winstgevendheid van online platformen naar type aanbieder en afnemer, 2019
AanbiedersAfnemersPlatformen met winst (%)Platformen met verlies (%)
BedrijvenTotaal43,3 30,3
BedrijvenBedrijven38,2 32,7
BedrijvenHuishoudens of zzp'ers51,1 25,2
BedrijvenMix van bedrijven en huishoudens39,5 36,8
Huishoudens en zzp'ersTotaal30,5 30,5
Huishoudens en zzp'ersHuishoudens of zzp'ers34,7 26,5
Non-profit organisatiesTotaal29,0 25,8
Mix van bedrijven en huishoudensTotaal25,3 36,5

4.2b Winstgevendheid van online platformen naar type product, 2019
Platformen met winst (%)Platformen met verlies (%)
Diensten 28,5 29,9
Goederen 35,3 44,9
Informatie 35,9 27,8

4.2c Winstgevendheid van online platformen naar verdienmodel, 2019
Platformen met winst (%)Platformen met verlies (%)
Betaling door alleen aanbieder42,029,2
Betaling door alleen afnemer37,732,1
Betaling door aanbieder en afnemer38,441,3
Free service18,129,4

Inzet van technologie hangt samen met winstgevendheid

Wanneer er gekeken wordt naar technologie-kenmerken zoals de aanwezigheid van een kwaliteitsbeoordelingssysteem, het verzamelen van gebruikersgegevens en het gebruik van algoritmen, en het aanbod van andere diensten blijkt dat de platformen met deze kenmerken vaker winstgevend zijn dan platformen zonder deze kenmerken (Tabel 4.3).

Online platformen die andere diensten aanbieden (zoals afhandeling van betaling, logistieke diensten, clouddiensten, of aanbod van opleidingen) zijn minder vaak winstgevend dan platformen die dit niet doen.

4.3a Winstgevendheid van online platformen naar beoordeling van kwaliteit, 2019
Platformen met winst (%)Platformen met verlies (%)
Geen beoordeling29,7 29,7
Alleen beoordeling van aanbieder33,8 36,6
Alleen beoordeling van afnemer38,0 26,0
Alleen beoordeling van kwaliteit producten of functioneren platform43,3 28,9
Beoordeling op meerdere manieren31,2 43,2

4.3b Winstgevendheid van online platformen naar verzameling van gegevens, 2019
Platformen met winst (%)Platformen met verlies (%)
Geen30,2 27,1
Alleen van aanbieders33,9 28,6
Alleen van afnemers37,3 34,3
Van aanbieders en afnemers32,4 36,9

4.3c Winstgevendheid van online platformen naar gebruik algoritmen, 2019
Platformen met winst (%)Platformen met verlies (%)
Geen gebruik algoritmen 30,5 32,4
Wel gebruik algoritmen 37,1 32,5

4.3d Winstgevendheid van online platformen naar aanbod andere diensten, 2019
Platformen met winst (%)Platformen met verlies (%)
Geen andere diensten 35,1 28,1
Wel andere diensten 28,7 39,6

Oudere platformen en platformen met veel dataverkeer vaker winstgevend

Online platformen met een al langer bestaande website of met een grotere hoeveelheid dataverkeer zijn vaker winstgevend dan platformen met een relatief nieuwe website of een website met relatief weinig dataverkeer. Ter illustratie, van de online platformen met een website uit 2013 (of eerder) maakt 50 procent winst. Voor online platformen met een website uit 2019 is dit slechts 20 procent. Hierin speelt mee dat winstgevende platformen een hogere overlevingskans hebben; verlieslatende platformen uit eerdere jaren zijn mogelijk al opgeheven in 2020 (Tabel 4.4).

Platformen met het meeste dataverkeer op de website zijn meer dan twee keer zo vaak winstgevend (53 procent) dan platformen met het minste dataverkeer (25 procent). 

4.4a Winstgevendheid van online platformen naar startjaar van de website, 2019
Platformen met winst (%)Platformen met verlies (%)
2013 of eerder 50,0 18,0
2014 27,3 41,8
2015 31,0 32,4
2016 22,1 40,7
2017 21,1 39,5
2018 14,7 37,3
2019 20,0 40,0

4.4b Winstgevendheid van online platformen naar dataverkeer op de website, 2019
Platformen met winst (%)Platformen met verlies (%)
1e kwintiel (minste dataverkeer) 24,6 33,3
2e kwintiel 29,4 32,4
3e kwintiel 50,0 32,4
4e kwintiel 48,5 26,5
5e kwintiel (meeste dataverkeer) 52,9 26,5