Zoekresultaten

162 resultaten voor keyword:lonen
162 resultaten voor keyword:lonen

Pagina 1 van 7

Artikelen

Best betaalde werknemers

Het percentage vrouwen dat hoort bij de best betaalde werknemers binnen een grote organisatie.

Cijfers

Vroege loonaangifte cruciaal

Waarom een vroege loonaangifte cruciaal is

Artikelen

Loonaangifteketen genomineerd voor internationale award

Het best bewaarde geheim van Nederland: zo wordt de loonaangifteketen ook wel genoemd.

Artikelen

Britten in Nederland hebben hoge lonen

In Nederland woonden op 1 januari 2016 ruim 46 duizend Britten.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 44

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Financiële instellingen en markten, Prijzen.

Artikelen

Antilliaanse en Arubaanse verdachten van misdrijven

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2007. Na twee eerdere artikelen over Antillianen en Arubanen, waarin onderscheid werd gemaakt naar herkomsteiland, wordt in deze bijdrage aandacht geschonken aan het...

Artikelen

Werkenden minder tevreden over beloning en promotiekansen

Werkenden waren in 2004 opnieuw minder tevreden over hun beloning en hun promotiekansen dan een jaar eerder. Mannen waren meer tevreden over hun salaris en hun kansen op promotie dan vrouwen, maar de...

Artikelen

Cognitieve vaardigheden, opleidingsniveau en lonen

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2011

Artikelen

Winsten medisch specialisten jaarlijks met 8 procent gestegen in 2001-2009

In de periode 2001 tot en met 2009 stegen de winsten van zelfstandig werkzame medisch specialisten met gemiddeld 8,3 procent per jaar. Zelfstandige huisartsen en tandartsen maakten in deze periode...

Artikelen

Lager loon tweede generatie niet-westerse allochtoon volledig te verklaren

Niet-westers allochtone werknemers in het bedrijfsleven hebben een lager uurloon dan hun autochtone collega’s. Opvallend is dat het verschil bij eerste generatie niet-westerse allochtonen kleiner is...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Het inkomen van huishoudens met een zelfstandige zonder personeel verschilt van het inkomen van gemiddelde huishoudens. Zelfstandigen zonder personeel maken relatief vaak deel uit van huishoudens met...

Artikelen
Cijfers

Sterfte naar leeftijd en jaarbedrag uit loon en winst, 2007-2011

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2007-2011, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en inkomsten (incl. van de partner) uit loon, winst en pensioen (excl. AOW)....

Cijfers

Vijftig jaar minimumloon

Op 23 februari 2019 is het vijftig jaar geleden dat het wettelijk minimumloon van kracht werd. Iets meer dan 6 procent van de werknemersbanen werd in 2017 betaald volgens het minimumloon.

Artikelen

Loonverdeling jongeren op 1 oktober 2011

Maatwerktabellen over jongeren van 15 tot en met 25 jaar die een baan hebben, uitgesplitst naar sector, uurloon, het hebben van een startkwalificatie en hun leefsituatie op 1 oktober 2011....

Cijfers

Maatwerktabel jaarlonen voltijd- en deeltijdbanen

Om inzicht te krijgen in de verdeling van de jaarlonen van voltijd- en deelbanen zijn enkele onderdelen van de StatLinetabel ‘Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers’...

Cijfers