Zoekresultaten

175 resultaten voor keyword:lonen
175 resultaten voor keyword:lonen

Pagina 1 van 7

Dashboard arbeidsmarkt

Actuele cijfers over de arbeidsmarkt: werkloosheid, arbeidsdeelname, lonen, vacatures, banen.

Dashboards

Meer stakingen in 2022, maar minder stakers

In 2022 werd er 33 keer gestaakt. In 2021 waren er 22 stakingen. Wel waren in 2022 minder werknemers betrokken bij de stakingen, waardoor er ook minder werkdagen verloren gingen.

Artikelen

Verdeling uur- en jaarlonen, 2006-2021

Verdeling uur- en jaarlonen, 2006-2021

Cijfers

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)

Cijfers

Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, geslacht en leeftijd

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao-sector

Werkgelegenheidstabel met aantal banen van werknemers, die het minimum- loon verdienen per cao-sector naar leeftijd en geslacht.

Cijfers

Bijzondere beloningen met 5,6 procent gestegen in 2021

In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld 5 250 euro uitgekeerd aan bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6 procent meer dan in 2020.

Artikelen

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.

Cijfers

Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2021

Vanaf het voorjaar 2020 is op Caribisch Nederland een pakket aan noodmaatregel voor ondernemers van kracht

Cijfers

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, generatie (eerste respectievelijk tweede) en migratieachtergrond

Cijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Beroepsbevolking, kerncijfers; werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Meer stakingen in 2021

Werknemers staakten in 2021 22 keer, dat was meer dan in 2020 toen er 9 stakingen waren.

Artikelen

Loonverschil tussen mannen en vrouwen verder afgenomen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is ook in de coronajaren 2020 en 2021 kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was in 2021 13 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon...

Artikelen

Cao-loonstijging in eerste kwartaal 2,4 procent

In het eerste kwartaal van 2022 waren de cao-lonen 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging is groter dan in 2021. Wel bleef de cao-loonontwikkeling ver achter bij de ontwikkeling van de...

Artikelen

Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020

Tabellen over de banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit, 2020.

Cijfers

Bijna 2 procent minder werknemersbanen in Caribisch Nederland in 2020

Het aantal banen van werknemers in loondienst op Caribisch Nederland is in 2020 met bijna 2 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Op Bonaire ging het om 240 banen minder, op Sint...

Artikelen

Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, regio, 1 jan. 1996-2020

Bevolking op 1 januari naar 1e en 2e generatie migratieachtergrond, leeftijd, migratieachtergrond en generatie, geslacht en regio

Cijfers

Uurlonen, jaarlonen en arbeidsvolume, 2015-2020

Uurlonen, jaarlonen (inclusief bijzondere beloning) en arbeidsvolume voor de economische activiteiten (SBI) 10-12 en 45+57, uitgesplitst naar geslacht, 2015-2020.

Cijfers

Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2020

Vanaf het voorjaar 2020 is op Caribisch Nederland een pakket aan noodmaatregel voor ondernemers van kracht. In deze tabellenset wordt de omvang van de tegemoetkomingen loonkosten en vaste lasten...

Cijfers

Grote verschillen in verdeling van uurloon per bedrijfstak

De verdeling van uurlonen van werknemers, het verschil tussen de laagste en de hoogste uurlonen, verschilt aanzienlijk per bedrijfstak. In de handel is dit verschil het grootst. In de horeca worden...

Artikelen

Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers

CBS-cijfers over lonen en loonkosten. Gids en verklaring voor de verschillende begrippen en definities die het CBS hanteert bij het samenstellen en publiceren van bijvoorbeeld lonen en loonkosten.

Publicaties

StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten

Overzicht van de ruim 140 lopende StatLine-tabellen van het CBS met uitkomsten over lonen of loonkosten.

Cijfers

Loonkloof mannen en vrouwen blijft slinken

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in 2019 weer kleiner geworden.

Artikelen

De arbeidsmarkt in cijfers 2019

Overzicht van de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in 2019

Publicaties

Lonen van werknemers op Caribisch Nederland in de toeristensector

Lonen van werknemers op Caribisch Nederland in de toeristensector, 2017, 2018

Cijfers