Zoekresultaten

156 resultaten voor keyword:loonkosten
156 resultaten voor keyword:loonkosten

Pagina 1 van 7

Prijs van arbeid 21,1 procent hoger in 2022 dan in 2012

Tussen 2012 en 2022 zijn de gemiddelde loonkosten per gewerkt uur in Nederland met 22,1 procent gestegen. Dit komt deels door veranderingen in de werknemerspopulatie. Gecorrigeerd hiervoor was de...

Artikelen

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Grootste cao-loonstijging in veertien jaar, maar inflatie stijgt harder

In 2022 stegen de cao-lonen met 3,2 procent ten opzichte van 2021, de grootste toename sinds 2008. De inflatie was flink hoger. In de bedrijfstak onderwijs was de loonstijging het grootst..

Artikelen

Minder sterke toename loonkosten per gewerkt uur in 2021

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn in 2021 met 1,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is minder dan in 2020, toen de loonkosten nog met 4,3 procent stegen, de...

Artikelen

Grootste loonkostenstijging in 12 jaar

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn in 2020 met 3,1% gestegen ten opzichte van 2019. Dit is de grootste stijging na 2008. Hoewel er in 2020 minder werd uitgegeven aan loonkosten, viel...

Artikelen

Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers

CBS-cijfers over lonen en loonkosten. Gids en verklaring voor de verschillende begrippen en definities die het CBS hanteert bij het samenstellen en publiceren van bijvoorbeeld lonen en loonkosten.

Publicaties

Prijs van arbeid; index 2010=100; nationale rekeningen, 2001-2017

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur) Naar bedrijfstak

Cijfers

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nr, 1969-2016

Beloning van werknemers, lonen, arbeidsjaren, gewerkte uren, banen Bedrijfstakken, voltijdbanen, deeltijdbanen, geslacht

Cijfers

Kleinste loonkostenstijging in 20 jaar

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6 procent gestegen in 2015.

Artikelen

Lonen: Cao-lonen stijgen meer dan contractuele loonkosten

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 49

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Internationale handel en Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 45

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking en Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 37

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Industrie en energie en Macro-economie.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Macro-economie en Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 19

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking en Prijzen.

Artikelen

Loonkosten nemen nauwelijks toe ondanks cao-loonstijging

De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4 procent gestegen. Dit is de laagste toename sinds vijftien jaar. De geringe loonkostenstijging komt vooral door wijzigingen in...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 10

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking en Prijzen.

Artikelen

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur;(2000=100),1972-2014

Cao-lonen, contractuele loonkosten per maand en per uur en contractuele arbeidsduur; indexcijfers (2000=100) naar cao-sector en SBI'93.

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 2

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 51

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, industrie en energie en internationale handel.

Artikelen

CBS vernieuwt statistiek cao-lonen

Met ingang van vandaag is het CBS gestart met een nieuwe reeks voor de statistiek cao-lonen. Het basisjaar voor de indexcijfers is verlegd van 2000 naar 2010 en er wordt voortaan over meer groepen...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 45

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Macro economie, Prijzen

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 40

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Internationale handel, Prijzen

Artikelen