Zoekresultaten

155 resultaten voor keyword:loonkosten
155 resultaten voor keyword:loonkosten

Pagina 1 van 7

Artikelen

Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet

Personen met een loonkostensubsidie participatiewet in het kader van re-integratie op 31 december 2017, naar verstrekkende gemeente (gemeentelijke indeling per 1-12017 en 1-1-2018).

Cijfers

Bedrijven geven 2,5 miljard euro uit aan beroepspraktijkvorming

De totale uitgaven van leerbedrijven aan stages en andere leerwerktrajecten zijn tussen 2006 en 2011 met bijna de helft gestegen van 1,7 miljard euro tot 2,5 miljard euro. Er zijn diverse oorzaken....

Artikelen
Artikelen

Stijging loonkosten in Nederland gelijk aan EU-gemiddelde

In het Nederlandse bedrijfsleven zijn de loonkosten de laatste tien jaar net zo sterk gestegen als gemiddeld in de gehele Europese Unie. Tussen 2001 en 2011 stegen in Nederland de loonkosten per...

Artikelen

Macro-economische onevenwichtigheden in Nederland

Dit artikel geeft een analyse van de indicatoren waar Nederland volgens de Europese Commissie onvoldoende op heeft gescoord. Op deze manier wordt er een actueel overzicht verkregen van de risico’s...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 40

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Financiële en zakelijke diensten, Internationale handel, Prijzen

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Handel en horeca, Macro-economie, Prijzen

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 36

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Financiële en zakelijke diensten, Handel en Horeca, Prijzen

Artikelen

Personen met Loonkostensubsidie, ultimo 2018

Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet of forfaitaire loonkostensubsidie naar gemeenten, ultimo 2018.

Cijfers

Uitgaven bedrijven aan beroepspraktijkvorming sinds 1995 verdrievoudigd

Dit artikel bevat een toelichting op de nieuwe methode om uitgaven van leerbedrijven aan beroepspraktijkvorming te ramen. De belangrijkste reden voor de methodewijziging is gelegen in de...

Artikelen

Kleinste loonkostenstijging in 20 jaar

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6 procent gestegen in 2015.

Artikelen

De Nederlandse economie 2004

Vandaag verschijnt de publicatie ‘De Nederlandse economie 2004’. In deze publicatie geeft het CBS een overzicht van de sociaal-economische ontwikkelingen in 2004.

Artikelen

Banengroei 2 procent in tweede kwartaal 2008

In het tweede kwartaal van 2008 waren er 154 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Dit is een stijging van 2,0 procent.

Artikelen

Nieuwe loonkostenreeks metalelektro

Het CBS publiceert vanaf vandaag een nieuwe statistiek van de loonkosten in de metaal- en elektrotechnische industrie.

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 49

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Financiële en zakelijke dienstverlening, Handel en horeca, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 2

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Arbeidsmarkt, Nationale rekeningen, Financiële instellingen en markten.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 44

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Macro-economie.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 51

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, industrie en energie en internationale handel.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 18

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Prijzen

Artikelen

Loonkostenstijging afgelopen tien jaar het grootst in financiële sector

Tussen 2001 en 2011 zijn de loonkosten per gewerkt uur in Nederland met 33 procent gestegen. In de financiële sector was de stijging met 50 procent het grootst.

Artikelen

Nederlandse dochterbedrijven in buitenland hebben ruim 2 miljoen werknemers

In 2010 hadden Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland ongeveer 2,1 miljoen mensen in dienst. Daarvan werkte twee derde in de EU en een derde buiten de EU.

Artikelen

Verdeling lonen van werknemersbanen Caribisch Nederland

Verdeling van lonen van werknemersbanen op Caribisch Nederland

Cijfers