Auteur: Monique Sjauw
Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW)

7. Samenhang en consistentie

7.1. Samenhang van concepten

Verschil tussen aantal personen en aantal uitkeringen

Er zijn belangrijke verschillen tussen de aantallen personen met een uitkering en het aantal uitkeringen, die ook op StatLine worden gepubliceerd. Hieronder worden de verschillen tussen het aantal personen en het aantal uitkeringen voor de AOW toegelicht.

Het aantal AOW-uitkeringen is in principe gelijk aan het aantal personen. Door het corrigeren voor vertragingen in de administratie en het verwijderen van nul-uitkeringen volgens de transactiebetalings-methode (zie 3.10) is het verschil tussen het aantal personen en uitkeringen eveneens te verwaarlozen.

7.2. Consistentie tussen voorlopige en definitieve cijfers

De cijfers over de drie meest recente maanden hebben als status voorlopig en zijn samengesteld op basis van een ramingsmethode. Voorlopige cijfers over een verslagmaand worden drie maanden na afloop van die maand gepubliceerd. Nader voorlopige cijfers en ook de definitieve cijfers, worden bepaald op basis van op de registratiecijfers aangeleverd voor een verslagmaand gecorrigeerd voor o.a. drie maanden nagekomen informatie (zie 3.10).

7.3. Consistentie met andere statistieken (plausibiliteit)

De cijfers van de StatLine-tabel Personen met AOW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond komen overeen met het aantal ‘Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort- AOW’ in de StatLinetabel ‘Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort’.

7.4. Modelmatige consistentie

Modelmatige consistentie met andere cijfers is niet van toepassing.

7.5. Consistentie tussen aggregaten en microdata

Aggregaten voor bijvoorbeeld totalen naar geslacht en gepubliceerd in de Statlinetabel, zijn zonder verdere bewerking afgeleid van de microdata betreffende personen met een AOW-uitkering.