Auteur: Monique Sjauw
Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW)

8. Afkortingen en begrippen

Afkorting of BegripBeschrijving of definitie
Aantal personen met een uitkering op registratiebasisHet aantal personen met een uitkering zoals vastgelegd in de administratie van de SVB op het einde van de verslagmaand.
Aantal personen met een uitkering op transactiebasisAantal personen met een uitkering op registratiebasis, gecorrigeerd voor nagekomen informatie in de drie maanden volgend op de verslagmaand (in het bijzonder informatie over het begin of einde van de uitkering), rekening houdend met betalingen. Een uitkering die meer dan twee opeenvolgende maanden niet daadwerkelijk tot uitbetaling is gekomen, zal als beëindigd worden beschouwd.
AOWAlgemene ouderdomswet
BAGBasisregistratie Adressen en Gebouwen.
BRPBasisregistratie Personen
EEREuropese Economische Ruimte
EUEuropese Unie
SSBStelsel van Sociaal-statistische bestanden
SVBSociale Verzekeringsbank
Wet BEUWet Beperking export uitkeringen