Zoekresultaten

85 resultaten voor keyword:arbeidsduur
85 resultaten voor keyword:arbeidsduur

Pagina 1 van 4

Werkzame beroepsbevolking op Caribisch Nederland die meer dan 40 uur werkt

De werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) op Caribisch Nederland en per eiland naar hun gebruikelijke arbeidsduur per week in 2022.

Cijfers

SDG 8.2 Arbeid en vrije tijd

Het streven van Sustainable Development Goal (SDG 8.2) Waardig werk en economische groei: Arbeid en vrije tijd is dat iedereen die wil werken de mogelijkheid heeft om te kunnen werken, onder goede...

Dashboards

Stages, banen en BPV-overeenkomsten van studenten in vo, mbo, ho, 2022/’23

Inkomsten van leerlingen en studenten in het vo, mbo en ho 2022/’23.

Cijfers

Ruim helft Nederlanders werkt weleens thuis

In 2023 werkten ruim 5 miljoen mensen soms of meestal thuis, 52 procent van alle werkenden. In geen enkele EU-lidstaat is dit percentage hoger.

Artikelen

Meer vrouwen én mannen in grote deeltijdbanen

Niet alleen vrouwen, maar ook mannen hebben steeds vaker deeltijdwerk van 20 tot 35 uur per week. In 2023 hadden relatief meer mannen een grote deeltijdbaan dan tien jaar eerder, terwijl relatief...

Artikelen

Arbeidsduur: hoeveel uren werken mensen in Nederland?

Cijfers over de arbeidsduur van werkenden kunnen uiteenlopen vanwege het gebruik van verschillende definities, databronnen en verschillen in doelpopulaties. In dit artikel zijn de verschillende...

Publicaties

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken, positie werkkring, kenmerken

Werkzame beroepsbevolking, thuiswerken, positie werkkring geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, Caribisch Nederland

Cijfers

Voorsorteren op gezinsleven?

Centrale vraag is of vrouwen met een partner vaker dan mannen minder uren gaan werken vóór de komst van een kind, en ook vaker dan nog thuiswonende of alleenstaande vrouwen. Dit is onderzocht door de...

Publicaties

Bijna 6 op 10 baanwisselaars korter dan twee jaar in dienst

In 2022 waren er gemiddeld per kwartaal 363 duizend werknemers die van baan zijn veranderd. Dat is 4,7 procent van alle werknemers. Deze werknemers hadden een andere werkgever dan drie maanden eerder.

Artikelen

Arbeidsdeelname, vanaf 1969

Arbeidsdeelname, werkloosheid, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsdeelname; jongeren

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken, 2003-2021

Werkzame beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur, geslacht, positie in de werkkring, arbeidsduur

Cijfers

Allebei werken is voor vrouwen van 40 met partner steeds meer de norm

Vrouwen van 40 jaar maken steeds vaker deel uit van een koppel waarvan beide partners betaald werk hebben. Van de jongste generatie, geboren in de tweede helft van de jaren zeventig, was 60 procent...

Artikelen

Gemiddelde koopkracht vrouwen 5 jaar na scheiding vijfde lager dan mannen

Na een scheiding valt de gemiddelde koopkracht van vrouwen aanzienlijk terug, terwijl deze bij mannen enigszins toeneemt. Wel stijgt de gemiddelde koopkracht van vrouwen in de vijf jaar na de...

Artikelen

Meer werkenden met kleine deeltijdbaan

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 83 duizend meer werkenden met een kleine deeltijdbaan (minder dan 12 uur per werkweek) dan een jaar eerder. Dit aantal nam ook al toe in het derde en vierde...

Artikelen

Arbeidsparticipatie personen en partner; geboortegeneratie vanaf 1925-1929

Arbeidsparticipatie, verdienerstype en arbeidsduur van paren naar geboortegeneratie, geslacht en leeftijd

Cijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers geboortegeneratie vanaf 1910 tot 1915

Arbeidsparticipatie, arbeidsrelatie, inkomen en uitkering naar geboortegeneratie en leeftijd, cohort en leeftijd

Cijfers

Minder voltijds werkende zelfstandigen in laatste drie kwartalen 2020

Sinds de eerste lockdown vorig jaar is het aantal voltijds werkende zelfstandigen elk kwartaal van 2020 lager geweest dan in dezelfde kwartalen een jaar eerder. Vorig jaar werkten in het vierde...

Artikelen

Invloed van sociale situaties op het aantal dienstjaren

Groepen personen met dienstjaren van 1999 t/m 2019. Dienstjaren door werk en acht andere sociale situaties (gelijkstellingen). Schatting 45 dienstjaren. Naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en...

Publicaties

Verkennend onderzoek 45 dienstjaren

Verkennend onderzoek naar de omvang en kenmerken van het aantal personen met 45 dienstjaren op basis van drie methodes.

Publicaties

Opleiding en werk: twee generaties vrouwen vergeleken

Onderzoek naar de verschillen in opleiding en in arbeidsmarktpositie tussen de generatie vrouwen geboren eind jaren ’50 en de generatie vrouwen geboren eind jaren ’70.

Publicaties

Emancipatiemonitor: economische positie van vrouwen verbeterd

Uit de Emancipatiemonitor van het CBS en SCP blijkt dat de economische positie van vrouwen na de crisisjaren weer is verbeterd. Tussen 2015 en 2017 groeide het aandeel vrouwen met werk, de gemiddelde...

Artikelen