Zoekresultaten

98 resultaten voor keyword:arbeidsduur
98 resultaten voor keyword:arbeidsduur

Pagina 1 van 4

Emancipatiemonitor: economische positie van vrouwen verbeterd

Uit de Emancipatiemonitor van het CBS en SCP blijkt dat de economische positie van vrouwen na de crisisjaren weer is verbeterd. Tussen 2015 en 2017 groeide het aandeel vrouwen met werk, de gemiddelde...

Artikelen

Arbeidssituatie moeders, 1996-2006

Tabellen over de arbeidssituatie van vrouwen met minderjarige kinderen, gedetailleerd naar aantal uren werkzaam per week en enkele persoons- en gezinskenmerken.

Cijfers

Registratie discriminatieklachten 2011

Het CBS heeft in 2012 voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapportage opgesteld over discriminatieklachten over het jaar 2011. Sinds 2010 zijn gemeenten verplicht om...

Artikelen

Ruim 60 duizend meer werkende jongeren in een jaar

Jongeren hebben vaker een baan dan een jaar geleden. In juni 2015 waren er 63 duizend mensen van 15 tot 25 jaar meer aan het werk dan een jaar eerder. In totaal stond het aantal werkende jongeren...

Artikelen

Zorgtaken en arbeidsparticipatie

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2006

Artikelen

Ook niet-westers allochtone moeders vaker aan het werk

De arbeidsparticipatie van niet-westers allochtone moeders is aanzienlijk lager dan die van autochtone moeders. Toch zijn na 2006 ook steeds meer allochtone moeders aan het werk gegaan.

Artikelen

Een derde zzp’ers met korte werkweek wil meer werken

Samenstelling van de groep zzp’ers die minder dan 12 uur per week werken.

Artikelen

Inhaalslag vrouwelijke 40-ers met werk zet niet door

Van de laatste twee generaties vrouwelijke 40-ers is de arbeidsdeelname gelijk gebleven maar nog lager dan van mannen.

Artikelen

Vormgevers in Nederland; gemiddelden over 2007-2009

Kenmerken van de vormgevers en de banen waarin zij werken. Opdrachtgever: TNO

Cijfers

Voorpublicatie Diversiteit in cijfers 2005

Deze tabellenset bevat een voorpublicatie van het vervolgonderzoek op "Diversiteit in cijfers", dat in januari 2008 is gepubliceerd. Hierin worden gegevens geleverd over de 10 procent banen met...

Cijfers

Maatwerk - Banen van werknemers naar baanduur

Baanduren van werknemersbanen .

Cijfers

Arbeidssituatie moeders, 1996-2007

Tabellen over de arbeidssituatie van vrouwen met minderjarige kinderen, gedetailleerd naar aantal uren werkzaam per week en enkele persoons- en gezinskenmerken.

Cijfers

Arbeidsparticipatie van vrouwen

Sociaaleconomische trends 4e kwartaal 2009

Artikelen

Weinig anderhalfverdieners willen arbeidsduur veranderen

Paren waarvan de man voltijd en de vrouw deeltijd werkt, willen het minst vaak hun arbeidsduur aanpassen.

Artikelen

Ruim de helft van paren met jonge kinderen is anderhalfverdiener

In 2012 werkte bij 54 procent van de paren met jonge kinderen de ene partner voltijd en de andere partner deeltijd. Dit is net zo veel als in 2008.

Artikelen

Meer of minder willen werken

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2005

Artikelen

Allochtonen bij de overheid; uitkomsten en toelichting

Deze tabellenset geeft een overzicht van banen van werknemers met een arbeidsduur van twaalf of meer uur per week bij de overheid. De focus ligt op het aantal allochtone werknemers in de...

Artikelen

Steeds meer moeders met grotere deeltijdbaan

Het percentage moeders met een deeltijdbaan is ook in 2008 verder gestegen. Vorig jaar werkten bijna zes van de tien vrouwen met minderjarige kinderen in deeltijd.

Artikelen

Vormgevers in Nederland

In dit rapport wordt het aantal vormgevers naar achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en opleiding beschreven. Daarnaast zijn kenmerken van de banen van vormgevers...

Artikelen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2008

Artikelen

Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2006

Artikelen

Moeders met lange werktijden zijn vaker zelfstandige

Werkende moeders met een arbeidsduur van 28 uur of meer per week zijn vaker werkzaam als zelfstandige dan vrouwen zonder thuiswonende kinderen.

Artikelen

Steeds minder vrouwen gaan korter werken na geboorte eerste kind

Vrouwen kiezen minder vaak voor een kortere werkweek na de geboorte van hun eerste kind dan enkele jaren geleden. Alleen vrouwen die voor de geboorte een voltijdbaan hadden, gaan nog vaak minder uren...

Artikelen
Artikelen