Auteur: Jasper Menger
Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006

6. Conclusie

6.1 Completere waarneming; de mist trekt op

Vanaf heden is het eens te meer mogelijk om de aanspraak op bedrijfsvermogen van Nederlanders in kaart te brengen. Met de huidige revisie worden alle beschikbare fiscale bronnen uitputtend benut, en is de methodiek uitgebreid om ook in geval van uitgebreide aandelenconstructies nog een zinnige schatting van het persoonlijk belang te kunnen maken. De nieuwe resultaten lenen zich met name om voor een gegeven onderzoeksjaar de vermogensverdeling naar diverse achtergrondkenmerken inzichtelijk te maken.

6.2 Interpretatie tijdreeks; wees gewaarschuwd

In de reeks van onderzoeksjaren is het niet uitgesloten dat aanmerkelijk belang met elke stap terug in de tijd iets onvollediger wordt waargenomen. Deze historische verslechtering kan een rol spelen bij elke geobserveerde ontwikkeling in de tijd. Voorzichtigheid is en blijft daarom geboden bij het interpreteren en duiden van trends in vermogensreeksen.

6.3 Verdere verbetermogelijkheden

Met ingang van deze vermogensrevisie omvat de groep AB-houders alle bij de Nederlandse Belastingdienst bekende belangen van personen in bedrijven. Logischerwijs omvat deze groep overwegend in Nederland woonachtige personen, en overwegend belangen in bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Belangen van Nederlanders in buitenlandse ondernemingen worden in principe slechts indirect waargenomen wanneer er dividend wordt uitgekeerd. Aangezien het CBS vooralsnog als enige statistiekbureau ter wereld fiscale registraties uitputtend benut voor het meten van inkomen en vermogen, zal het vooralsnog niet mogelijk zijn deze ontbrekende belangen te verkrijgen via uitwisseling met buitenlandse zusterbureaus.

Op de middellange termijn zijn wellicht wel andere verbeteringen mogelijk. Mochten meer belangrijke bronnen beschikbaar komen, dan zullen deze bij een volgende vermogensrevisie worden meegenomen; een volgende verbeterslag valt over vijf jaar te verwachten. Denk hierbij met name aan het beschikbaar komen van het Ultimate Beneficiary Owner register dat momenteel door de KvK wordt ontwikkeld; hiermee kan wellicht het merendeel van de binnenlandse belangen dat niet via akte of vennootschapsbelasting formeel is vastgelegd alsnog boven water worden gehaald.