Auteur: Jasper Menger
Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006

1. Samenvatting

De vermogensherziening vanaf 2006 voorziet onder meer in een verdere (derde) verbetering van de meting van aanmerkelijk belang (AB). Dankzij recent beschikbaar gekomen registraties van bedrijfsbelangen van de Belastingdienst is de groep van bekende AB-houders flink uitgebreid, en hun totale waargenomen aanspraak op ondernemingsvermogen fors toegenomen.

Onderstaande figuren tonen het gereviseerd aantal huishoudens met aanmerkelijk belang en de som van dit vermogen, beiden vergeleken met de voorgaande twee versies van de AB-statistiek. In 2019* (het meest recente verslagjaar ten tijde van de herziening) waren er binnen de onderzoekspopulatie respectievelijk 558 duizend personen in 444 duizend huishoudens met in totaal 373 miljard euro aan aanmerkelijk belang (prijspeil 2020). De doorsnee belanghouder bezat één aandeel ter waarde van 188 duizend euro.

1.1 Huishoudens met aanmerkelijk belang
Jaar(v1) dividenden 2002-2010 (x 1 000)(v1) dividenden 2011-2014 (x 1 000)(v2) DGA's op loonlijst (x 1 000)(v3) belangregister fiscus (x 1 000)
200270
200371
200470
200573
200682100,1280,8
200780124,3280,6
200875141,3289,8
200979154,9314,9
201091159,4336
201176153350,9
201286155,9365,2
201385156,5375,7
2014104157,8390,9
2015157,7398,6
2016163,4403,1
2017159,1415,4
2018178,1421,6
2019*175,3444,1

1.2 Aanmerkelijk belang van huishoudens
Jaar(v1) dividenden 2002-2010 (miljard euro (prijspeil 2020))(v1) dividenden 2011-2014 (miljard euro (prijspeil 2020))(v2) DGA's op loonlijst (miljard euro (prijspeil 2020))(v3) belangregister fiscus (miljard euro (prijspeil 2020))
200291,5
200389,7
200482
200594,9
2006119118,8194,6
2007134,9133,1190,9
2008131,4148,5186,3
2009114,6173,3208,6
2010144,3179,3241,5
2011134172,7248,4
2012142179,9255,7
2013159,7171,3305
2014252,2176,1297,2
2015175321,3
2016193,1321,1
2017201,3351,3
2018220,6376
2019*224,2373,1

1.1 Algehele herziening vermogen vanaf 2006

De aanpassing van aanmerkelijk belang maakt deel uit van een algehele herziening van de vermogensstatistiek voor alle onderzoeksjaren vanaf 2006. Naast AB zijn ook andere vermogensbestanddelen verbeterd: de volledige herziening wordt beschreven in Herziening Vermogen vanaf 2006.

1.2 Introductie UBO-register vanaf 2022

Sinds de vermogensherziening (uitgevoerd in 2021) zijn aanvullende brongegevens beschikbaar gekomen in de vorm van het KvK UBO-register.  Vanaf 27 september 2020 kunnen ultiem begunstigden van ondernemingen (Ultimate Beneficiary Owners) zich als zodanig registreren bij de Kamer van Koophandel, en vanaf 27 maart 2022 is dit verplicht. Hoewel vooralsnog niet compleet, blijkt het UBO-register wel direct een belangrijke aanvullende bron voor het waarnemen van aanmerkelijk belang. Daarom wordt het UBO-register met ingang van de voorlopige cijfers van 2022 ingezet. Het resultaat is een subtiele verdere verbetering van de AB cijfers, ditmaal zonder direct in het oog springende trendbreuk.