CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken

Bijlage 2 Migratieachtergrond en migratiegeneratie in vergelijkbare EU landen

Denemarken

Migratieachtergrond
Er wordt onderscheid gemaakt tussen “immigrants” en “Nakomelingen”1).
Immigrant: Een immigrant wordt gedefinieerd als een persoon die in het buitenland is geboren en wiens ouders beide (of een van hen als er geen informatie beschikbaar is over de andere ouder) buitenlandse staatsburgers zijn of beiden in het buitenland zijn geboren.

Tweede generatie
Nakomelingen: gedefinieerd als een persoon geboren in Denemarken wiens ouders (of een van hen als er geen informatie beschikbaar is over de andere ouder) ofwel immigranten ofwel nakomelingen ervan zijn met een buitenlands staatsburgerschap. Als er geen informatie beschikbaar is over beide ouders en de persoon in kwestie een buitenlandse staatsburger is, wordt de persoon ook gedefinieerd als een nakomeling.

Finland

Migratieachtergrond
Alle personen met ten minste één in Finland geboren ouder worden geacht een Finse achtergrond te hebben. Personen van wie beide ouders of de enige bekende ouder in het buitenland zijn geboren, worden geacht van buitenlandse afkomst te zijn. Er kan in de statistiek wel onderscheid worden gemaakt tussen het hebben van een of twee in het buitenland geboren ouders.

Tweede generatie
Als beide ouders van een persoon in het buitenland zijn geboren, is het herkomstland primair het geboorteland van de biologische moeder2).

Noorwegen

Migratieachtergrond
1e generatie is zelf in het buitenland geboren met 2 in het buitenland geboren ouders en 4 in het buitenland geboren grootouders (14,4% van de bevolking), dit noemen zij ‘immigrants’; De 1e en 2e generatie samen noemen zij ‘people with an immigrant background’. Je zou ook kunnen zeggen dat iemand met een migratieachtergrond een persoon is met geen ouder of grootouders dat in Noorwegen is geboren.

Tweede generatie
Tweede generatie is zelf in Noorwegen geboren met 2 in het buitenland geboren ouders en 4 in het buitenland geboren grootouders (3,4% van de bevolking), dit noemen zij ‘Norwegian-born to immigrant parents’. Het is heel gebruikelijk om het te hebben over de 2e generatie volgens de huidige CBS definities.

Zweden

Migratieachtergrond
Ook hier wordt gesproken over ‘personen met een buitenlandse afkomst’. Dit is een persoon die ofwel zelf in het buitenland geboren is, of in Zweden geboren is met twee in het buitenland geboren ouders3). Een persoon met ten minste een in Zweden geboren ouder wordt dus tot een Zweedse achtergrond gerekend.

Tweede generatie
Kinderen van personen met een buitenlandse afkomst. Het is heel gebruikelijk om het te hebben over de 2e generatie volgens de huidige CBS definities.

Duitsland

Migratieachtergrond
Duitsland heeft een uiterst complexe migratiegeschiedenis en hanteert daardoor een onvergelijkbare classificatie. 
Een persoon heeft een migratieachtergrond als hij of ten minste een van zijn ouders niet is Duitsland is geboren en daarmee niet de Duitse nationaliteit bij geboorte heeft verkregen. In detail omvat deze definitie geïmmigreerde en niet-geïmmigreerde buitenlanders, geïmmigreerde en niet-geïmmigreerde genaturaliseerde personen, (late) repatrianten en de (late) nakomelingen van deze als Duitsers geboren groepen.
De na en tijdens de 2e Wereldoorlog verdreven personen hebben speciale status (volgens Bundesverdriebenengesetz); zij en hun nakomelingen maken dus geen deel uit van de bevolking met een migratieachtergrond.

Tweede generatie
Wat het meest in de buurt komt van de tweede generatie, zoals het CBS die hanteert, zijn de niet-geïmmigreerde buitenlanders en de niet-geïmmigreerde genaturaliseerde personen. Dat zijn dus Ausländer zonder migratie-ervaring.

Frankrijk

Migratieachtergrond
Migranten (geboren in het buitenland).

Tweede generatie
Kinderen van een immigrant.

België

Migratieachtergrond
Anders dan in Nederland speelt nationaliteit een rol. In migratiestatistieken onderscheidt België soms land van staatsburgerschap.

Tweede generatie
Heeft niet de Belgische nationaliteit, of minstens één van zijn/haar ouders of minstens twee van zijn/haar grootouders hadden bij geboorte niet de Belgische nationaliteit.

Verenigd Koninkrijk

Migratieachtergrond
Werkt niet met het concept “migratieachtergrond”, maar een immigrant wordt gedefinieerd als iemand die arriveert of terugkomt vanuit het buitenland4). Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen geboorteland en nationaliteit en wordt gesproken van een “non-UK population”. Deze bestaat uit de in het buitenland geboren personen en personen met een niet-Britse nationaliteit.

Tweede generatie
-

Eurostat5)

(incidentele publicatie, laatste is van 2014; hangt sterk af van wat aangeleverd wordt)

Migratieachtergrond
Een persoon die:
(a) is gemigreerd naar hun huidige land van verblijf; en/of
(b) voorheen een andere nationaliteit hadden dan hun huidige land van verblijf; en/of
(c) ten minste één van hun ouders is eerder als migrant het land van verblijf binnengekomen.

Tweede generatie
Immigranten van de tweede generatie verwijzen naar twee verschillende groepen directe afstammelingen van immigranten. De eerste groep, met een gemengde achtergrond, wordt gedefinieerd als personen die zijn geboren in het land van interview (‘native geboren) en die één in het buitenland geboren ouder hebben. De tweede groep, met een buitenlandse achtergrond, wordt gedefinieerd als ‘native’ personen, waarbij beide ouders in het buitenland zijn geboren.

1) https://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/documentationofstatistics/immigrants-and-descendants/statistical-presentation
2) http://tilastokeskus.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/ulkomaalaistaustaiset_en.html
3) https://www.scb.se/en/documentation/word-list/
4) Zie https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/methodologies/longterminternationalmigrationfrequentlyaskedquestionsandbackgroundnotes#migration-terms-and-definitions
5) https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/person-migratory-background_en