Economische ontwikkeling van de energievoorziening

Referenties

CBS (2020), Economische indicatoren energiegerelateerde activiteiten 2020; Methodeoverzicht.

CBS (2018), De impact van de energietransitie op de Nederlandse werkgelegenheid, 2008–2017

PBL, TNO, CBS en RIVM (2020), De Klimaat- en Energieverkenning 2020. Den Haag: Planbureau voor de leefomgeving.

Rijksoverheid (2019). Kamerstuk 33009, Innovatiebeleid; nr. 70. Den Haag, 26 april 2019

RVO.nl (2020a). Publiek gefinancierd energieonderzoek 2019.

RVO.nl (2020b). Topsector Energie; Terugblik in cijfers 2012-2019.

Schoots, K. & P. Hammingh (2019), Klimaat- en Energieverkenning 2019, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Statline (2020), Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen. CBS.

UWV (2020), 'Kansrijke en minder kansrijke beroepen' - 13 augustus 2020.