Zoekresultaten

34 resultaten voor keyword:bbp
34 resultaten voor keyword:bbp

Pagina 1 van 2

Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2018

De tabel bevat het bruto binnenlands product voor Caribisch Nederland in US Dollar (in lopende prijzen), inclusief uitsplitsing naar eiland, voor de periode 2012-2018.

Cijfers

Nederlands bbp per inwoner anderhalf keer EU-gemiddelde

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner kwam in 2021 uit op ruim 49 duizend euro. Daarmee staat Nederland op de vijfde plek binnen de Europese Unie.

Artikelen

Economie Noord-Holland en Zeeland groeit het hardst

De economie is in het tweede kwartaal van 2022 in alle provincies gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Noord-Holland had het hoogste groeipercentage, gevolgd door Zeeland.

Artikelen

Aandeel arbeid in de economie laatste jaren op lager niveau

Van elke euro die in de periode 2015–2020 in de marktsector werd verdiend, ging 76 cent naar werknemers en zelfstandigen als arbeidsinkomen. De overige 24 cent vormen de operationele winst...

Artikelen

Economie groeit het sterkst in regio Haarlemmermeer

In het vierde kwartaal van 2022 groeide de economie van Haarlemmermeer het sterkst, met 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Bbp per inwoner in Nederland nog altijd relatief hoog binnen de EU

Het Nederlandse bbp per hoofd van de bevolking bedroeg in 2020 bijna 46 duizend euro. Daarmee staat Nederland, net als voorgaande jaren, op de vierde plek binnen de Europese Unie

Artikelen

Economische groei zet door in alle regio’s

De economie is in het eerste kwartaal van 2022 in alle regio’s gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De regio’s Haarlemmermeer, Zeeuws-Vlaanderen en Amsterdam hadden de hoogste groeipercentages.

Artikelen

Regionale economische groei

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het eerste kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Regionale economische groei

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het tweede kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Zeeuws-Vlaanderen enige regio met economische krimp in derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 groeide de economie in alle regio’s behalve in Zeeuws-Vlaanderen, waar 3 procent krimp was ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Wat zijn de nationale rekeningen?

In de nationale rekeningen worden alle macro-economische statistieken in een samenhangend systeem geraamd.

Overig

Regionale economische groei 1995-2019

Dit artikel in de reeks De regionale economie beschrijft de economische ontwikkeling van regio’s in de jaren 1995 tot en met 2019.

Publicaties

Presentatie economische groei en arbeidsmarkt 4e kwartaal 2022

Bekijk de presentatie over de economische groei en de arbeidsmarkt in het afgelopen kwartaal

Overig

Economie krimpt 0,8 procent in 2003

De Nederlandse economie is in 2003 met 0,8 procent gekrompen. Het laatste jaar waarin het bruto binnenlands product (BBP) ook daalde was 1982.

Artikelen

Nederlandse economie groeit met 4,5 procent in 2022

De Nederlandse economie groeide in 2022 met 4,5 procent; in 2021 was dat 4,9 procent. De economie groeide deze eeuw nog niet eerder twee jaar achter elkaar zo hard.

Artikelen

Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2019

De tabel bevat het bruto binnenlands product voor Caribisch Nederland in US Dollar (in lopende prijzen), inclusief uitsplitsing naar eiland, voor de periode 2012-2019.

Cijfers

Regionale economische groei, vierde kwartaal 2022

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het vierde kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Het achterblijven van de consumptie bij het bbp

Na 2008 is de volumegroei van de consumptie door huishoudens kleiner geweest dan die van het bbp.

Publicaties

Regionale economische groei, 2019

De tabel bevat gegevens over de economische groei (de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen) in 2019 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Cijfers

Economie groeit 0,8 procent in eerste kwartaal 2004

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,8 procent gegroeid. Voor het eerst sinds eind 2002 is het volume van het bruto binnenlands product (BBP) hoger dan een jaar eerder. De...

Artikelen

Arbeidsproductiviteit Nederland lager na corona, in eurozone hoger

De arbeidsproductiviteit in Nederland was in het tweede kwartaal van 2022 1,4 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019.

Artikelen

Impact corona op Nederlandse economie minder sterk dan gemiddeld in de EU

Impact corona op Nederlandse economie minder sterk dan gemiddeld in de EU.

Artikelen

Economie groeit 1,3 procent in tweede kwartaal 2004

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2004 met 1,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Het is de hoogste groei sinds het derde kwartaal van 2001.

Artikelen

Kostenstructuur zakelijke dienstverlening Bonaire, 2018

Tabel met bedrijfsopbrengsten en overige bedrijfskosten voor SBI 69-752, zakelijke dienstverlening 2018

Cijfers

De Nederlandse economie in 2022

In dit artikel wordt de economische ontwikkeling van Nederland in 2022 beschreven op basis van de uitkomsten van de nationale rekeningen. Er is aandacht voor de economische groei, de bestedingen, de...

Publicaties