Zoekresultaten

565 resultaten voor keyword:energie
565 resultaten voor keyword:energie

Pagina 1 van 23

1 op de 8 huishoudens veranderde van energieleverancier

In 2017 is ruim 12 procent van de huishoudens overgestapt naar een andere energieleverancier. Zij betrokken hun aardgas en elektriciteit aan het eind van het jaar dus van een andere...

Artikelen

Slim zonnestroom in kaart brengen

Zonnestroom is een belangrijke hernieuwbare bron. De afgelopen jaren zijn de kosten van zonnepanelen sterk gedaald en heeft de installatie van zonnepanelen een grote vlucht genomen.

Overig

Energieverbruik zorgvastgoed, 1 januari 2018

Energieverbruik van panden waarin langdurige zorg plaatsvindt, uitgesplitst naar kenmerken van het pand, 1 januari 2018

Cijfers

Start brede discussie met maatschappelijk middenveld over Sustainable Development Goals

Eind september 2015 bereikten 193 regeringsleiders een akkoord over de agenda voor 2030 in het kader van duurzame ontwikkeling. Ze hebben hun handtekening gezet onder een ambitieus pakket van...

Artikelen

Bruto-eindverbruik van hernieuwbare energie in Nederland

Voor nationale doeleinden wordt het verbruik van hernieuwbare energie uitgerekend volgens de substitutiemethode en uitgedrukt in vermeden verbruik van fossiele primaire energie (Protocol Monitoring...

Cijfers

Bruto-eindverbruik van duurzame energie in Nederland (volgens Europese richtlijn)

Voor nationale doeleinden wordt het verbruik van duurzame energie uitgerekend volgens de substitutiemethode en uitgedrukt in vermeden verbruik van fossiele primaire energie (Protocol Monitoring...

Cijfers

Statistisch Bulletin no. 15

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeidsmarkt, Energie en water, Industrie, Internationale handel, Nationale rekeningen, Financiële instellingen en markten, Prijzen.

Artikelen

No.2 1999

De Energiemonitor is een publicatie die in de jaren 1999 tot en met 2001 ieder kwartaal is verschenen. Hierin zijn onder andere artikelen gepubliceerd over de ontwikkelingen op het terrein van...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 11

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking; Financiële en zakelijke diensten; Industrie en energie; Internationale handel.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 28

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Macro-economie.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 6

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie; Macro-economie.

Artikelen

No.1 1999

De Energiemonitor is een publicatie die in de jaren 1999 tot en met 2001 ieder kwartaal is verschenen. Hierin zijn onder andere artikelen gepubliceerd over de ontwikkelingen op het terrein van...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 36

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking; Industrie en energie; Prijzen.

Artikelen

Productiegroei industrie 3 procent

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 3 procent hoger dan in juli 2010. Daarmee is de productiegroei een fractie groter dan in juni.

Artikelen

Energieverbruik woningen naar bewonersklasse 2016

Gas en elektriciteitsverbruik woningen 2016

Cijfers

Elektriciteitsproductie mestvergisters 2017

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met biogas van mestvergistingsinstallaties.

Cijfers

Energie en broeikasgassen; 2000-2016

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Cijfers

Elektriciteitsproductie windturbines 2017

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Cijfers

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) dichterbij gekomen

Tweede meting van hoe Nederland het doet wat betreft de Sustainable Development Goals

Artikelen

Meer warmtepompen die werken op buitenlucht

In 2017 werden 80 duizend warmtepompen geïnstalleerd die warmte van de buitenlucht benutten.

Artikelen

Steenkoolverbruik kwart hoger

Het steenkoolverbruik in Nederland is in het eerste halfjaar van 2015 met 27 procent gestegen tot 9 miljard kilogram. Vooral elektriciteitscentrales verbruikten meer steenkool.

Artikelen

Bodembeweging gasreservoir Groningen jun. 2017

Rapport met een actualisatie van voortgezet onderzoek naar de frequentie van aardbevingen in Groningen

Overig

Bodembeweging gasreservoir Groningen okt. 2017

Rapport met een actualisatie van voortgezet onderzoek naar de frequentie van aardbevingen in Groningen

Overig