Auteur: André Mares
De Nederlandse economie in 2023

1. Inleiding

In dit artikel wordt de economische ontwikkeling van Nederland in 2023 beschreven op basis van de uitkomsten van de nationale rekeningen. Dit is het officiële boekhoudkundig systeem waarmee de huishouding van Nederland wordt berekend en gepubliceerd door het CBS. De informatie wordt aangevuld met cijfers over de arbeidsmarkt, de inflatie en de woningmarkt uit andere CBS-bronnen. Op deze manier ontstaat een compleet en samenhangend macro-economisch beeld van Nederland in 2023. Het gaat hierbij dus om de totalen van de Nederlandse economie. Het beeld voor individuele huishoudens en bedrijven kan verschillen. 

Allereerst zal de ontwikkeling van de Nederlandse economie in 2023 in grote lijnen worden geschetst aan de hand van het bruto binnenlands product (bbp) en de bestedingscategorieën. In paragraaf 3 wordt de Nederlandse groei afgezet tegen die van verschillende buitenlandse economieën. In paragraaf 4 wordt ingezoomd op de ontwikkeling van het bedrijfsleven aan de hand van de toegevoegde waarde. Vervolgens wordt kort de arbeidsmarkt behandeld. De inflatie en de woningmarkt komen aan bod in paragraaf 6 en 7. Het artikel wordt afgesloten met het meest recente conjunctuurbeeld, inclusief de vertrouwensindicatoren van consumenten en producenten.