De Nederlandse bouwnijverheid in onzekere tijden, 2019-2023

Bronnen

AFM (2021), Koopstarters op de woningmarkt

CBS (2022), Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen

CBS (2022), Steeds meer warmtepompen bij woningen

CBS (2022), Woningmarkt in coronatijd 

CPB (2023), Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 - Verdieping

Diephuis, C. & Koning, M. (2023), EIB, Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw

DNB (2023), Stijging ECB-rente werkt sterker door in hypotheek- dan in spaarrente

EIB (2021), Trends op de bouwarbeidsmarkt 2021-2025

Groot, S. (2022), RaboResearch, Aanpak woningtekort in de knel door neergaande conjunctuur

Koning, M. & Endhoven, T. (2023), EIB, Effecten wegvallen bouwvrijstelling

Notten, F. (2020), CBS, De Nederlandse en Belgische economie tijdens de lockdown