De Nederlandse bouwnijverheid in onzekere tijden, 2019-2023

Samenvatting

De toegevoegde waarde van de bouw is tussen 2019 en 2022 gegroeid, maar wel minder sterk dan in de periode daaraan voorafgaand. Binnen de bouw behaalde de gespecialiseerde bouw in 2022 de sterkste groei. Vooral bouwinstallatiebedrijven zagen hun omzet sterk groeien. Naast de problematiek rondom stikstof en PFAS waren de belangrijkste uitdagingen in deze periode de hoge bouwkosten en een historisch tekort aan personeel. Vanaf 2022 is, mede onder druk van de gestegen rente, de verkoop van nieuwbouwwoningen en het aantal verleende vergunningen teruggevallen. Het personeels- en materiaaltekort worden sinds begin 2023 steeds minder vaak als voornaamste belemmering gezien. Daarentegen steeg het aantal bouwondernemers dat aangaf last te hebben van een terugvallende vraag.