De Nederlandse economie in 2020

2. Economische groei

De economische ontwikkelingen in 2020 hingen veelal samen met de ontwikkeling van de coronapandemie. Met grote steunpakketten heeft de Nederlandse overheid geprobeerd om de economische schade te beperken. Dit heeft niettemin in Nederland geleid tot een historische krimp van het bruto binnenlands product (bbp) van 3,7 procent.

De economische krimp in 2020 was even groot als in 2009. Toen werd de krimp veroorzaakt door de in de zomer van 2007 ontstane kredietcrisis. Voor 2009 werd de grootste krimp van de economie gemeten in 1931, in het beginstadium van de Grote Depressie. Toen kromp de Nederlandse economie met 3,6 procent. De omvang van de economische krimp tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet bekend.

2.1 Bruto binnenlands product (volume)
JaarBbp (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20012,3
20020,2
20030,2
20042
20052,1
20063,5
20073,8
20082,2
2009-3,7
20101,3
20111,6
2012-1
2013-0,1
20141,4
20152
20162,2
20172,9
20182,4
20191,7
2020-3,7
 

De economische krimp was in 2020 niet overal in Nederland even groot. In de regio’s Haarlemmermeer en Amsterdam kromp de economie in 2020 het hardst met respectievelijk circa 18 en circa 7 procent. Haarlemmermeer is voor een groot deel afhankelijk van de luchtvaart en de daaraan gerelateerde dienstverlening. In Amsterdam hebben de reisbemiddeling en horeca een groot aandeel. Deze bedrijfstakken zijn in 2020 flink geraakt door de coronacrisis. In de regio Overig Groningen zorgde de verminderde gaswinning voor een krimp van ongeveer 6 procent. In regio’s met een minder grote aanwezigheid van zwaar getroffen bedrijfstakken was de economische klap ook minder groot. Zo kromp de economie in Delfzijl met ongeveer 1 procent, mede door de aanwezigheid van enkele goed presterende industriële branches.

2.2 Economische ontwikkeling 2020 per regio (volume)
Regio_naamBBP (%)
Oost-Groningen-2
Delfzijl e.o.-1
Overig Groningen-6
Noord-Friesland-4
Zuidwest-Friesland-3
Zuidoost-Friesland-3
Noord-Drenthe-3
Zuidoost-Drenthe-4
Zuidwest-Drenthe-3
Noord-Overijssel-3
Zuidwest-Overijssel-3
Twente-3
Veluwe-2
Achterhoek-3
Aggl. Arnhem/Nijmegen-3
Zuidwest-Gelderland-2
Utrecht-West-2
Stadsgewest Amersfoort-3
Stadsgewest Utrecht-3
Zuidoost-Utrecht-2
Kop van Noord-Holland-2
Alkmaar e.o.-4
IJmond-5
Agglomeratie Haarlem-4
Zaanstreek-2
Amsterdam-7
Overig Agglomeratie Amsterdam-3
Edam-Volendam e.o.-3
Haarlemmermeer e.o.-18
Het Gooi en Vechtstreek-3
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek-3
Agglomeratie 's-Gravenhage (Excl. Zoetermeer)-2
Zoetermeer-3
Delft en Westland-2
Oost-Zuid-Holland-2
Rijnmond-3
Overig Groot-Rijnmond-2
Drechtsteden-2
Overig Zuidoost-Zuid-Holland-3
Zeeuwsch-Vlaanderen-2
Overig Zeeland-3
West-Noord-Brabant-2
Midden-Noord-Brabant-4
Stadsgewest �s-Hertogenbosch-2
Overig Noordoost-Noord-Brabant-2
Zuidoost-Noord-Brabant-3
Noord-Limbug-4
Midden-Limburg-3
Zuid-Limburg-4
Almere-2
Flevoland-Midden-3
Noordoostpolder en Urk-3