De landbouw in de Nederlandse economie

Literatuur

CBS (2015), Inkomsten landbouw blijven achter bij productiestijging.

CBS (2017). Sterke schaalvergroting in de landbouw sinds 1950. Den Haag/ Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek. 

CBS(2018). Minder melkvee en droge zomer drukken landbouwinkomsten

CBS (2019). Inkomsten landbouwsector in 2019 4 procent gestegen

Compendium voor de Leefomgeving (2019). 

UWV (2018), Arbeidsmarktprognose 2019–2020, 28 mei 2019.

UWV (2019), Agrarische en groene sector, Factsheet arbeidsmarkt, 25 juni 2019.