De landbouw in de Nederlandse economie

Samenvatting

De bijdrage van het agrocomplex aan de Nederlandse economie bedroeg in 2018 circa 6,4 procent. Wordt alleen gekeken naar de primaire landbouw, dan bedraagt dit aandeel 1,4 procent. Dit aandeel is, in tegenstelling tot in de decennia hiervoor, de laatste tien jaar niet afgenomen. Het aandeel nam zelfs iets toe, onder meer doordat de prijzen van landbouwproducten na 2009 snel stegen. Het landbouwinkomen lag in 2019 onder het niveau van 1995. Na 2008 is de landbouw minder fosfaat gaan uitscheiden, maar de stikstofuitscheiding en de broeikasgasuitstoot zijn weinig veranderd.