Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1998-2022

Literatuur en bronnen

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1986-2007

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1987-2009

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1987-2010

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1987-2011

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1988-2012

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1989-2013

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1990-2014

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1991-2015

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1992-2016

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1993-2017

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1994-2018

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1995-2019

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1996-2020

Ontwikkelingen rente Wlz Zorginstellingen 1997-2021

Door CBS geaggregeerde statistieken zorginstellingen o.b.v. DigiMV-data (2006 t/m 2014)

Door CBS geaggregeerde statistieken zorginstellingen o.b.v. DigiMV-data (vanaf 2015)