Ontwikkelingen rente AWBZ-zorginstellingen, 1987-2009

Dit rapport schetst de ontwikkelingen van 1987-2009 van de werkelijke rentepercentages en rentelasten van AWBZ-zorginstellingen. Verder worden de gerealiseerde rentelasten vergeleken met de door de NZa vergoede rentelasten en wordt het verschil bekeken tussen de werkelijke rente en de kapitaalmarktrente.