Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1998-2022

5. Kort krediet

5.1 Rente Euribor en normrente NZa voor kort krediet

De normrente van de NZa voor kort krediet werd tot 2018 jaarlijks vastgesteld en gebruikt voor het berekenen van de aanvaardbare rentelasten van kort krediet. De normrente bestond uit twee delen: de basisrente en een renteopslag. Met ingang van 2003 is de basisrente gelijk aan het jaargemiddelde van het Euribortarief voor 1 maand. Tot en met 2002 werd de basisrente door de NZa gebaseerd op het jaargemiddelde van de basisrente van de grote Nederlandse Handelsbanken. Van 2003 tot en met 2008 en 2011 tot en met 2017 was de renteopslag 0,8 procent. In 2009 en 2010 was de normrente met een extra opslag van 0,5 procent opgehoogd tot 1,3 procent. Dit in verband met de kredietcrisis en de door kredietverschaffers gehanteerde liquiditeitstoeslagen. Vanaf 1 januari 2018 berekent de NZa geen normrente meer voor kort krediet. Vanaf deze datum gelden integrale tarieven. Er vindt geen nacalculatie plaats op basis van werkelijke kapitaallasten.

5.1.1 Rente Euribor en normrente van de NZa voor kort krediet
 Opslag 1) (rentepercentage)Euribor Eenmaands (rentepercentage)Euribor Driemaands (rentepercentage)Euribor Twaalfmaands (rentepercentage)Normrente Kort Krediet (rentepercentage)
'070,754,084,284,454,83
'080,754,284,644,835,03
'091,250,891,221,612,14
'101,250,570,811,351,82
'110,751,181,392,011,93
'120,750,330,571,111,08
'130,750,130,220,540,88
'140,750,130,210,480,88
'150,75-0,07-0,020,170,68
'160,75-0,34-0,26-0,030,41
'170,77-0,37-0,33-0,150,4
'180,37-0,37-0,32-0,17
'19-0,4-0,36-0,22
'20-0,5-0,43-0,31
'21-0,56-0,55-0,49
'220,090,351,1
Bron: CBS, DNB, NZa.
1) Normrente Kort Krediet -/- Eenmaands Euribor.
 

In figuur 5.1.1 is bij alle rentevoeten zichtbaar dat deze in 2011 voor één jaar zijn toegenomen, maar daarna verder dalen. De Euribor rentes zijn in de periode vanaf 2015 tot en met 2021 negatief. In 2022  stijgen alle Euribor rentes weer en worden ze positief.

5.2 Rente Euribor, jongste 10-jarige staatslening en 10-jaars IRS Euro

5.2.1 Rente Euribor (tot 1999 Aibor) Eenmaands, jongste tienjarige staatslening en 10-jaars IRS Euro
 Jongste tienjarige staatslening (rentepercentage)10-jaars IRS Euro (rentepercentage)Euribor Eenmaands (rentepercentage)
'984,623,39
'994,654,942,86
'005,415,804,24
'014,965,244,33
'024,894,993,31
'034,124,212,35
'044,094,172,08
'053,373,472,14
'063,784,012,94
'074,294,574,08
'084,234,504,28
'093,693,520,89
'102,993,000,57
'112,983,081,18
'121,931,910,33
'131,961,910,13
'141,451,380,13
'150,690,86-0,07
'160,290,52-0,34
'170,520,83-0,37
'180,580,96-0,37
'19-0,070,26-0,40
'20-0,38-0,14-0,50
'21-0,330,05-0,56
'221,381,910,09
Bron: CBS, DNB, Wallich & Matthes, Zanders.

Uit figuur 5.2.1 blijkt dat de kortetermijnrente voor alle jaren uit getoonde periode lager ligt dan de lange termijnrente, met uitzondering van 2008.