Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1998-2022

7. Tabellenbijlage

De tabellenbijlage is als Excel bestand te vinden op de doorverwijs-pagina van deze publicatie en bevat onderstaande tabellen.

7.1 Tabellen bij hoofdstuk 2

Tabel 7.1.1 Representativiteit onderzoek naar sector en grootteklasse van totale bedrijfsopbrengsten, 2022

7.2 Tabellen bij hoofdstuk 3

Tabel 7.2.1 Opbouw totaal balans passiva naar sector, 2021-2022*

Tabel 7.2.2 Opbouw kort- en langlopende schulden naar sector, 2021-2022*

7.3 Tabellen bij hoofdstuk 4

Tabel 7.3.1 Spreiding van rente WLZ-zorgconcerns (excl. T) uit jaarrekeningen 2022

Tabel 7.3.2 Rente korte en middellange kapitaalmarkt, jongste tienjarige staatslening en 10-jaars IRS Euro

Tabel 7.3.3 Gemiddelde (ongewogen) rente uit jaarrekeningen 2022 naar sector, en kapitaalmarktrente

Tabel 7.3.4 Gemiddelde (gewogen) rente uit jaarrekeningen 2022 naar sector, en kapitaalmarktrente

Tabel 7.3.5 Mediane rente uit jaarrekeningen 2022 naar sector, en kapitaalmarktrente

Tabel 7.3.6 Gemiddelde (ongewogen) rente WLZ-concerns (excl. T) uit jaarrekeningen 2022 naar grootteklasse van de totale bedrijfsopbrengsten, en kapitaalmarktrente

Tabel 7.3.7 Mediane rente WLZ-concerns (excl. T) uit jaarrekeningen 2022 naar grootteklasse van de totale bedrijfsopbrengsten, en kapitaalmarktrente

Tabel 7.3.8 Rentelasten uit jaarrekeningen 2022 naar sector, en kapitaalmarktrente<sup>1) 2)</sup>

Tabel 7.3.9 Afleiding rentelasten voor totale populatie op basis van detailinformatie leningen uit jaarrekeningen 2022 naar sector

7.4 Tabellen bij hoofdstuk 5

Tabel 7.4.1 Vergelijking Euribor en normrente van de Nza voor kort krediet

Tabel 7.4.2 Vergelijking Euribor, jongste tienjarige staatslening en 10-jaars IRS Euro