De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen

Referenties

CBS (2016). Wie weinig contacten heeft voelt zich niet altijd alleen. CBS-nieuwsbericht.

CBS (2018). Tevredener met sociale leven bij persoonlijk contact. CBS-nieuwsbericht.

CBS (2021). CBS Statline. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/25/tevredener-met-sociale-leven-bij-persoonlijk-contact

Cornips, L. en L. van den Hengel (2018). Revitalisering van het mijnverleden in Heerlen door hybride taalculturele praktijken. In: Rutte, W. (red.) Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg. Jaarboek 2018. Zwolle/Maastricht: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, 281-311.

Coumans, M., en H. Schmeets (2019). Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit. Statistische Trends, december 2019.

Kloosterman, R. en K. van der Houwen (2014). Frequentie en kwaliteit van sociale contacten. Bevolkingstrends, februari 2014, Den Haag/Heerlen: CBS.

Knack S. en P. Keefer (1997). Does social capital have an economic pay-off? A cross country investigation. Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1251-1288.

Kroll, C. (2011). Different Things Make Different People Happy: Examining Social Capital and Subjective Well-Being by Gender and Parental Status. Social Indicators Research, 104(1), 157-177.

Mars, G. en H. Schmeets (2011). Meer sociale samenhang, meer geluk? Bevolkingstrends, 59(3).

Matsushima, M, en Y. Matsunaga (2015). Social Capital and Subjective Well-Being in Japan.
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 26(4), 1016–1045.

Portela, M., I. Neira, en M. del Mar Salinas-Jiménez (2013). Social Capital and Subjective Wellbeing in Europe: A New Approach on Social Capital. Social Indicators Research, 114, 493-511.

Van Beuningen, J. en H. Schmeets (2013). Developing a Social Capital Index for the Netherlands. Social Indicators Research, 113(3), 859-886.

Glas, I. en L. Mulder (2018). Diversiteit naar herkomst en sociale cohesie. In: Jennissen, R., Engbersen, G., Bokhorst, M. en M. Bovens (red.) De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Den Haag: WRR,  75-122.

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.