Tevredener met sociale leven bij persoonlijk contact

ouders lunchen met hun kinderen in het groen van een ecowijk.
© Hollandse Hoogte
In 2017 gaf 83 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder aan tevreden te zijn met hun sociale leven. Van belang daarbij is niet alleen hoe vaak en met wie iemand contact heeft, maar ook de manier waarop. Vooral de persoonlijke ontmoeting blijkt te tellen. Mensen die hun vrienden of familie weinig zien zijn minder vaak tevreden met hun sociale leven dan degenen die weinig met hen appen, bellen of e-mailen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek sociale samenhang en welzijn van het CBS.

In het onderzoek is aan volwassenen gevraagd naar hun beleving van geluk en tevredenheid met het leven, en naar tevredenheid met onder meer werk, gezondheid, financiële situatie, woonsituatie en het sociale leven.
Naast bellen en e-mailen zijn contactvormen als WhatsApp en chatten niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Toch doet het niets af aan de tevredenheid met het sociale leven als mensen zelden of nooit appen met vrienden of familie. Dan geeft nog steeds 85 procent van hen aan dat ze tevreden zijn met hun sociale leven. Ook van de mensen die nooit skypen, bellen, e-mailen of brieven uitwisselen met vrienden of familie is nog steeds het merendeel (ruim 8 op de 10) tevreden. Mensen die hun vrienden of familie echter zelden of nooit in levende lijve zien, zijn met 68 procent aanmerkelijk minder vaak tevreden met hun sociale leven.

Tevreden met sociale leven naar wijze van contact, 2017
 Tevreden (% personen van 18 jaar of ouder)
Met familie of vrienden
Zelden of nooit e-mailen of brieven schrijven85,9
Zelden of nooit sms-en, WhatsAppen of chatten84,7
Zelden of nooit bellen of skypen 82,8
Zelden of nooit persoonlijk contact67,8

Mensen met dagelijks contact vaakst tevreden met sociale leven

Volwassenen die dagelijks of wekelijks contact hebben met familie, vrienden of buren zijn het meest tevreden met hun sociale leven: 87 procent en 81 procent. Van hen die minstens elke maand (maar niet wekelijks) contact hebben is dat 67 procent, en van de mensen die hun familie, vrienden of buren minder vaak dan een keer per maand zien, spreken of schrijven is nog 42 procent tevreden met het sociale leven.

Tevreden met sociale leven naar contactfrequentie, 2017
 Tevreden (% personen van 18 jaar of ouder)
Met familie, vrienden of buren
Dagelijks87
Ten minste 1 keer per week (niet dagelijks)80,7
Ten minste 1 keer per maand (niet wekelijks)67,4
Minder dan 1 keer per maand41,8

Minst tevreden bij weinig contact met vrienden

Bij degenen die minder dan één keer per maand contact met buren hebben is nog ruim 71 procent tevreden met het sociale leven. Van de mensen van 18 jaar of ouder die minder dan een keer per maand contact hebben met familie is nog bijna 66 procent tevreden. Wanneer het contact met vrienden minder dan eens per maand plaats vindt, geeft 55 procent aan tevreden te zijn met hun sociale leven. ruim 4 op de 10 zijn niet tevreden bij deze contactfrequentie.

Tevreden met sociale leven, 2017
 Tevreden (% personen van 18 jaar of ouder)
Contact met buren
1 keer per maand of vaker85,9
Minder dan 1 keer per maand71,3
Contact met familie
1 keer per maand of vaker84,1
Minder dan 1 keer per maand65,7
Contact met vrienden
1 keer per maand of vaker85,3
Minder dan 1 keer per maand55,4

Mensen die weinig (minder dan een keer per maand) contact hebben met vrienden zijn dus minder vaak tevreden met hun sociale leven dan degenen die weinig contact hebben met hun familie of buren. Van mensen die vrijwel nooit contact hebben met vrienden is nog 42 procent tevreden met hun sociale leven, bij mensen die familiecontact ontberen is dat 55 procent, en als mensen zelden of nooit contact hebben met de buren hebben 69 procent.