Auteur: Hans Schmeets, Jeanet Exel, Anton ten Westenend, Dennis Martens
De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen

4. Vertrouwen van Heerlenaren in 2020

In verband met het Heerlens-Heitje project heeft in de periode april tot en met september 2020 een groep van ruim 1100 personen deelgenomen aan het enquête-onderzoek ‘Sociale samenhang en Welzijn’ van het CBS. Het onderzoek in Heerlen vond vooral plaats in het tweede en deels in het derde kwartaal van 2020. Dat was de beginperiode van de pandemie in Nederland. Dit is relevant om de cijfers van het Heerlen onderzoek te duiden. Zoals te zien is in grafiek 1 had in deze periode zo’n 83 procent minstens een wekelijks contact met een familielid, 75 procent met een vriend of goede kennis, en 58 procent met een buur. Het blijkt dat de inwoners van Heerlen nauwelijks lager scoren dan het landelijk gemiddeld. Zo geeft 82 procent aan regelmatig met de familie te communiceren. Het vriendencontact is met 73 procent ook iets lager dan gemiddeld. Daarentegen is in deze periode in Heerlen er meer contact met de buren: 61 procent doet dat waarmee het 3 procent hoger is dan landelijk.

In de vorige essays werd geconstateerd dat er in Heerlen een duidelijke tweedeling is. In Heerlen-zuid wordt beduidend meer vrijwilligerswerk gedaan en is het onderlinge vertrouwen hoger dan in Heerlen-noord. Ook bij de sociale contacten komt dit patroon naar voren. Zo heeft in Heerlen-noord 80 procent regelmatig contact met een familielid, in Heerlen-zuid 87 procent. Bij het vriendencontact is dit 70 versus 78 procent, en bij het burencontact 59 tegenover 64 procent.

4.1 Wekelijkse sociale contacten in Heerlen, 2020
RegioFamilie (%)Vrienden (%)Buren (%)
Heerlen-noord80,070,358,8
Heerlen-zuid86,677,663,8
Heerlen82,573,060,7