Heerlens Heitje

Met het ‘Heerlens Heitje’ project wordt onder meer beoogd om de sociale cohesie en het welzijn in Heerlen te bevorderen. Om de sociale cohesie in kaart te brengen is een aantal essays geschreven over vooral de deelname van de burgers in de samenleving, hun vertrouwen, en hun welzijn. Deze essays zijn vooral gebaseerd op het jaarlijkse CBS-onderzoek ‘Sociale samenhang en Welzijn’, en een uitbreiding daarvan in de vorm van aanvullende dataverzameling in de gemeente Heerlen in de periode april-september 2020 en januari-april 2022. In de essay-reeks worden de bouwstenen van de sociale cohesie besproken, zoals sociale contacten, lidmaatschap van en actief zijn in verenigingen, vrijwilligerswerk, het onderlinge vertrouwen, en het vertrouwen in publieke, private en politieke instituties. Tevens is het welzijn, zoals het ervaren geluk en de tevredenheid met het eigen leven, in kaart gebracht. Heerlen, en de twee stadsgebieden ‘Heerlen-noord’ en ‘Heerlen-zuid’, is in de essays telkens vergeleken met zowel het landelijke gemiddelde als ten opzichte van andere grote gemeenten. De belangrijkste conclusie is dat Heerlen op vrijwel alle aspecten de laagste participatie en het minste vertrouwen heeft, en het minste welzijn. Dat is echter vooral te zien in Heerlen-noord, en in veel mindere mate in Heerlen-zuid.
 1. Het laag vertrouwen in de samenleving in Heerlen
 2. De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje
 3. De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen
 4. De Heitjes en het sociaal kapitaal in Heerlen
 5. De Heitjes en het welzijn in Heerlen
 6. De Heitjes en het vertrouwen in instituties in Heerlen
 7. De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen
 8. De Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen
 9. De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen
 10. De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen
 11. De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen
 12. Meer vrijwilligers in Heerlen met het Heitje