Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*

Samenvatting

In dit rapport wordt het toerisme van de gemeente Amsterdam beschreven in economische kernindicatoren voor de jaren 2017, 2018 en 20191). Deze indicatoren zijn gebaseerd op de regionale toerismerekeningen voor de gemeente Amsterdam, die aansluiten op de nationale rekeningen en de nationale satellietrekening toerisme. In deze analyse omvat toerisme de activiteiten van personen reizend naar en verblijvend op plaatsen buiten hun normale omgeving voor niet meer dan een jaar. Dit zijn activiteiten voor ontspanning en zakelijk verkeer, maar ook andere activiteiten die niet gerelateerd zijn aan een activiteit waarbij een beloning wordt gegeven vanuit de plaats die bezocht wordt.

Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is het begrip ‘ingezetenschap’. Hierbij wordt gekeken naar bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Amsterdam. Als in dit rapport wordt gesproken over toerisme in Amsterdam dan wordt gedoeld op bestedingen van toeristen bij bedrijven die gevestigd zijn in Amsterdam. Dit zijn meer dan alleen de bestedingen van toeristen tijdens hun verblijf in de gemeente Amsterdam. Het gaat ook om bestedingen van toeristen die elders in het land of het buitenland verblijven of reizen, maar hun reis of verblijf boeken via een in Amsterdam gevestigd bedrijf zonder zelf fysiek aanwezig te zijn in Amsterdam.

De gebruikte methode voor de verdeling van de nationale satellietrekening toerisme naar het aandeel van de gemeente Amsterdam is deels gebaseerd op de regionale rekeningen en deels op toeristische bronnen.

De toeristische bestedingen bij Amsterdamse bedrijven waren in 2017 15,7 miljard euro. Deze zijn in 2018 met 1,6 miljard euro gegroeid tot 17,3 miljard euro. In de 2019 was de toename 1,3 miljard euro, waarmee de toeristische bestedingen uitkwamen op 18,6 miljard euro.

De toeristische toegevoegde waarde, opgebracht door Amsterdamse bedrijven, nam tussen 2017 en 2018 met 860 miljoen euro toe, van 5,6 miljard euro tot 6,5 miljard euro. In 2019 nam de toeristische toegevoegde waarde met 470 miljoen euro toe tot 7 miljard euro. Net als bij de bestedingen, is van alle toeristische sectoren de toeristische toegevoegde waarde het grootst in de Luchtvaart en reisbranche. Dit is met name toe te wijzen aan een paar hoofdkantoren van grote ondernemingen in de reisbranche die in Amsterdam gevestigd zijn.

Wat betreft werkgelegenheid is het Amsterdamse toerisme in 2017 goed voor 71 duizend werkzame personen. In 2018 waren dit er 74 duizend en in 2019 waren dit 77 duizend werkzame personen. Dit is ongeveer 11 procent van de totale werkgelegenheid in Amsterdam. De werkgelegenheid is het grootste in de sector Horeca (eten/drinken).
1) De cijfers van 2019 zijn zeer voorlopig. In het najaar van 2021 worden deze cijfers definitief. De ontwikkelingen van 2019 ten opzichte van 2018 kunnen daardoor met enkele procentpunten worden bijgesteld.