Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*

5. Kantekeningen en aanbevelingen

5.1 Kanttekeningen

De gebruikte methode is, gezien de beschikbaarheid van de bestaande onderzoeken en het gebruik van de nationale toerismerekeningen en de regionale rekeningen, de meest gedetailleerde methode die momenteel mogelijk is. Er blijft echter een aantal vraagstukken over waar geen onderliggende data voor is. Daarom zijn op deze gebieden de best practice methodes uitgekozen en zijn er waar nodig aannames gemaakt. Er zou in de toekomst verder onderzoek gedaan kunnen worden naar mogelijkheden om deze methodes en aannames te verfijnen.

Bij de gebruikte methode kunnen de volgende kanttekeningen gemaakt worden:

  • In de onderzoeken onder toeristen wordt aan toeristen in een bepaalde regio gevraagd hoeveel zij hebben uitgegeven. De uitgaven hoeven echter niet noodzakelijkerwijs in deze regio te zijn geweest. Een toerist uit Amsterdam kan een bepaalde opgave doen van reiskosten, maar dat wil niet betekenen dat alleen vervoersbedrijven uit de gemeente Amsterdam geprofiteerd hebben.
  • Niet voor alle groepen bestedingen is er een goede indicator te vinden. Dit betreft echter voornamelijk kleine groepen zoals duurzame recreatiegoederen waarvan de impact klein is. De indicator die het best bij het soort toerist past, is gekozen.
  • Niet alle onderzoeken onder toeristen zijn beschikbaar voor de periode van 2019. Aangezien het zeer aannemelijk is, dat er voor 2019 niet iets wezenlijk aan de structuur van de cijfers veranderd is, is de structuur van 2018 overgenomen. Deze data kunnen in een later stadium geactualiseerd worden.
  • De karakteristieke activiteiten, worden bij de regionale toerisme rekeningen niet opgebouwd uit goederengroepen, zoals bij de nationale toerismerekeningen.
  • Het CBS heeft geen regionale prijsindicatoren, daarom is er voor het berekenen van de volume-indices gebruik gemaakt van de nationale deflator. Hierbij is de ruwe aanname gemaakt dat de prijzen in de gemeente Amsterdam zich hetzelfde ontwikkelen als de prijzen in de rest van Nederland.
  • Vanwege privacy richtlijnen waaraan het CBS is gebonden, is het niet mogelijk om de cijfers naar sector te publiceren.

Verder kunnen beperkingen in de bronnen voor zover dit het gebruik van voorlopige data betreft, leiden tot bijstellingen. De cijfers voor de bestedingen en toegevoegde waarde voor 2019 van de nationale toerismerekeningen worden definitief, zodra de definitieve cijfers uit de nationale rekeningen voorhanden zijn.

5.2 Aanbevelingen

Ten eerste zullen de cijfers van 2019 herzien worden omdat deze nog voorlopig zijn. In het najaar van 2021 komen de definitieve cijfers beschikbaar en dan zullen de berekeningen voor 2019 opnieuw worden uitgevoerd; dit zou kunnen leiden tot bijstellingen.

Ten tweede is Amsterdam de eerste stad in Noord-Holland die nu volledig aan de nationale toerismerekeningen geijkt is voor de jaren 2017 tot en met 2019. Mochten omliggende regio’s in Noord-Holland ook geanalyseerd worden op de manier van Amsterdam, zou dit tot nieuwe inzichten kunnen leiden – ook voor Amsterdam.

Ten derde zou de gemeente Amsterdam zelf aanvullend onderzoek kunnen doen om meer invulling te geven aan de totaalcijfers van toerisme die geijkt zijn aan de nationale en regionale toerismerekeningen, met inachtneming van dezelfde definities. Aanvullende onderzoeken onder toeristen zouden een beter beeld kunnen schetsen van de soort toerist (eendaags of meerdaags; zakelijk of recreatief; woonachtig in Amsterdam of niet) die zijn toeristische bestedingen doet bij Amsterdamse bedrijven.