Hoeveel huwelijken eindigen in een echtscheiding?

Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Van de 1 000 echtparen gaan er jaarlijks ongeveer 10 uit elkaar. Dit komt neer op ongeveer 30 duizend huwelijken. Daarnaast zijn er geregistreerde partnerschappen die in een scheiding eindigen. Dit aantal neemt toe, omdat het aantal stellen dat een geregistreerd partnerschap sluit ook is gestegen. Het jaarlijkse aantal scheidingen is te vinden in de StatLine-tabel ‘Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand’.

Informatie over het echtscheidingspercentage, de huwelijksduur en leeftijd bij scheiding zijn te vinden in de tabel ‘Huwelijksontbindingen; door echtscheiding en door overlijden’.