Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Perioden Echtscheidingen Naar wederzijds geslacht Totaal echtscheidingen (aantal) Echtscheidingen Naar wederzijds geslacht Tussen man en vrouw (aantal) Echtscheidingen Naar wederzijds geslacht Tussen mannen (aantal) Echtscheidingen Naar wederzijds geslacht Tussen vrouwen (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Totaal echtscheidingen (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Echtscheidingen zonder kinderen (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Echtscheidingen met kinderen Totaal echtscheidingen met kinderen (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Echtscheidingen met kinderen Met 1 kind (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Echtscheidingen met kinderen Met 2 kinderen (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Echtscheidingen met kinderen Met 3 kinderen (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Echtscheidingen met kinderen Met 4 of meer kinderen (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Man ouder Totaal mannen ouder (aantal) Echtscheidingen Naar leeftijdsverschil van de partners Vrouw ouder Totaal vrouwen ouder (aantal)
1996 34.871 34.871 34.871 18.707 16.164 6.321 7.122 2.109 612 24.922 7.003
2000 34.650 34.650 34.650 16.695 17.955 6.780 8.132 2.420 623 25.167 6.261
2005 31.905 31.810 32 63 31.905 13.593 18.312 6.535 8.715 2.457 605 23.046 5.955
2010 32.544 32.254 111 179 32.544 14.037 18.507 7.384 8.570 2.155 398 23.671 5.876
2011 32.510 32.178 117 215 32.510 13.797 18.713 7.365 8.667 2.244 437 23.515 5.953
2012 33.273 32.939 111 223 33.273 14.459 18.814 7.265 8.657 2.405 487 24.306 5.934
2013 33.636 33.270 122 244 33.636 14.702 18.934 7.166 8.872 2.387 509 24.563 6.035
2014 35.409 35.036 133 240 35.409 15.503 19.906 7.660 9.238 2.529 479 25.739 6.377
2015 34.232 33.842 137 253 34.232 15.017 19.215 7.332 8.935 2.448 500 24.898 6.260
2016 33.414 32.963 160 291 33.414 14.786 18.628 7.168 8.591 2.373 496 24.522 5.940
2017 32.768 32.342 159 267 32.768 14.590 18.178 6.919 8.431 2.319 509 24.002 5.932
2018 30.729 30.334 109 286 30.729 13.981 16.748 6.454 7.656 2.165 473 22.499 5.543
2019 30.041 29.604 134 303 30.041 13.813 16.228 6.258 7.403 2.125 442 21.943 5.400
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Echtscheidingen en van echt scheidende personen onder de bevolking van Nederland.

Deze tabel geeft informatie over het aantal echtscheidingen en van echt gescheiden personen.
De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters en zijn exclusief de ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2024:
- De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.
- Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2023 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2025 worden de cijfers over 2024 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Echtscheidingen
Exclusief ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Het gaat om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken. Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar wederzijds geslacht
Echtscheidingen naar wederzijds geslacht.
Totaal echtscheidingen
Tussen man en vrouw
Echtscheidingen tussen man en vrouw.
Tussen mannen
Echtscheidingen tussen twee mannen.
Tussen vrouwen
Echtscheidingen tussen twee vrouwen.
Naar aantal minderjarige kinderen
Echtscheidingen naar aantal minderjarige kinderen.

Minderjarig:
Heeft betrekking op een persoon jonger dan achttien jaar.
Totaal echtscheidingen
Totaal aantal echtscheidingen ongeacht het kindertal.
Echtscheidingen zonder kinderen
Echtscheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken of echtscheidingen waarvan niet bekend is of er minderjarige kinderen bij zijn betrokken.
Echtscheidingen met kinderen
Echtscheidingen waarbij minimaal één minderjarig kind is betrokken.
Totaal echtscheidingen met kinderen
Totaal aantal echtscheidingen waarbij minimaal één minderjarig kind is betrokken.
Met 1 kind
Echtscheidingen waarbij 1 minderjarig kind is betrokken.
Met 2 kinderen
Echtscheidingen waarbij 2 minderjarige kinderen zijn betrokken.
Met 3 kinderen
Echtscheidingen waarbij 3 minderjarige kinderen zijn betrokken.
Met 4 of meer kinderen
Echtscheidingen waarbij 4 of meer minderjarige kinderen zijn betrokken.
Naar leeftijdsverschil van de partners
Echtscheidingen naar leeftijdsverschil van de partners.
In geval van echtscheiding van paren van gelijk geslacht is één partner als man geteld en de andere als vrouw.
Het leeftijdsverschil is bepaald als het verschil tussen het geboortejaar van de man en het geboortejaar van de vrouw.
Man ouder
Echtscheidingen waarbij de man ouder is dan de vrouw.
Inclusief echtscheidingen tussen twee mannen.
Totaal mannen ouder
Totaal echtscheidingen waarbij de man ouder is dan de partner.
Vrouw ouder
Echtscheidingen waarbij de vrouw ouder is dan de partner.
Inclusief echtscheidingen tussen twee vrouwen.
Totaal vrouwen ouder
Totaal echtscheidingen waarbij de vrouw ouder is dan de partner.