Monitoring van de doelstelling, soja

© ANP

De monitoring van het aandeel duurzame soja richt zich tot nu toe op de doelstelling voor de diervoederindustrie tot en met 2014. Deze werd uitgevoerd door de Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja. De doelstelling voor de jaren 2012 tot en met 2014 betreft alleen het gebruik van sojaschroot/sojameel in de Nederlandse diervoederindustrie, exclusief de voeders voor huisdieren (petfood). De doelstelling voor 2015 en 2016 richt zich op alle aangekochte soja door de leden van Nevedi.

Verbruik verantwoorde soja Nederlandse diervoederindustrie

Het verbruik van verantwoorde soja in de diervoederindustrie was bij de Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja dan wel Nevedi bekend, omdat de inkoop van verantwoorde soja voor de diervoederindustrie via een aan de Stichting gekoppelde inkoopgroep verliep. Het totaal aan verbruikte duurzame soja is de hoeveelheid soja die via B&C-certificaten wordt ingezet plus de hoeveelheid soja die ingekocht is via de handelsopties area mass balance en mass balance. Het gebruik van certificaten wordt geregistreerd op de website van RTRS. De fysieke stroom verantwoorde soja verloopt via organisaties die een Chain of Custody certificering hebben.

Verbruik soja in Nederlandse diervoederindustrie

LEI Wageningen UR heeft het sojaverbruik in de jaren 2011, 2012 en 2013 berekend aan de hand van een rekenmodel met productiecijfers en sojagehaltes (LEI Wageningen UR, 2014). De productiecijfers zijn afkomstig van Nevedi. De productie van de niet-leden van Nevedi is geschat. De sojagehaltes van de diervoeders zijn onder meer bepaald op basis van informatie van een aantal grote mengvoederproducenten, van enkele bedrijven met specifieke diervoeders (zoals paardenvoer en visvoer) en van Schothorst Feed Research. Ook is rekening gehouden met soja in voeders voor huisdieren (petfood) en in voeders voor kweekvis. Het verbruik van soja als enkelvoudige grondstof (naast het verbruik van soja in mengvoeders) is apart berekend.

Berekening aandeel verantwoorde soja

In de rapportage van het LEI Wageningen UR bedroeg het totale sojaverbruik (exclusief hullen) door de Nederlandse diervoederindustrie voor de jaren 2011-2013 achtereenvolgens 1,74 miljoen ton, 1,87 miljoen ton en 1,67 miljoen ton. Het gemiddelde over die drie jaren was 1,8 miljoen ton per jaar. Op basis van deze gegevens en die van Nevedi over de inkoop van verantwoorde RTRS-soja, heeft CBS het aandeel verantwoord geproduceerde RTRS-soja berekend.