Monitoring van de doelstelling, palmolie

© ANP

De monitoring voor de voedingsmiddelenindustrie is uitgevoerd door de ketenorganisatie MVO en die voor de diervoederindustrie door de brancheorganisatie Nevedi. Beide organisaties richten zich op de hoeveelheid duurzame palmolie (en palmpittenolie) die door raffinadeurs in Nederland is verkocht voor verwerking door de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie in Nederland. Ook voedingsmiddelen en diervoeders die in Nederland worden geproduceerd en vervolgens worden geëxporteerd vallen binnen de scope. In de monitoring door MVO blijft palm- en palmpittenolie die gebruikt wordt voor het opwekken van energie of gebruikt wordt voor non-food toepassingen, zoals verwerking in verf en zeep, buiten beschouwing.

In 2011 was het aandeel duurzame palmolie in het totale palmolieverbruik door de voedingsmiddelenindustrie 30 procent. In 2015 is dit aandeel gestegen tot 84 procent. Het totale volume palmolie dat door de voedingsmiddelenindustrie verwerkt werd, was 280 duizend ton in 2015. Dit verbruik is iets minder dan de voorgaande jaren. In de figuur worden de aandelen duurzame palmolie in het totale palmolieverbruik per sector van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie weergegeven. De aardappelverwerkende industrie maakte in 2015 vrijwel volledig gebruik van duurzame palmolie (MVO, 2016).

Verbruik duurzame palmolie per voedingsmiddelensector, 2015
 RegulierGecertificeerd
Aardappelverwerk.298
Bakkerij/zoetwaren991
Gemaksvoeding1882
Sauzenfabrikanten6832
Zuivelvervanger1288
Overige voeding2080
Margarine2476

De Nederlandse diervoederindustrie gebruikte in 2015 voor de productie van diervoeders 33 procent duurzame palmolie. Brancheorganisatie Nevedi heeft het volume aan palmolie dat via diervoeders gebruikt wordt voor de productie van vlees, zuivel en eieren voor de Nederlandse markt, in 2015 volledig afgedekt met de inkoop van Book & Claim-certificaten.

Voor de monitoring van het gebruik van duurzame palmolie ontvangt MVO ieder kwartaal van de vijf grote raffinadeurs de gegevens over de leveringen van (duurzame) palmolie aan afzonderlijke bedrijven dan wel aan de zeven onderscheiden sectoren binnen de Nederlandse voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. De kwartaalcijfers worden na afloop van het jaar geaggregeerd tot jaarcijfers.

Van bedrijven die zowel binnen als buiten de voedingsmiddelenindustrie actief zijn, wordt het aandeel (duurzame) palmolie dat gebruikt is voor voedingsmiddelen geraamd. De gegevens over fysieke leveringen worden aangevuld met de aankoop van GreenPalm-certificaten voor palmolie en palmpittenolie door afzonderlijke bedrijven binnen de Nederlandse voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Voor bedrijven met productielocaties in zowel Nederland als het buitenland, is de inzet van certificaten op Nederlandse locaties door de bedrijven zelf of door MVO geraamd. Nevedi is voor de schatting van het totale palmolieverbruik in de Nederlandse diervoederindustrie uitgegaan van gegevens van Trust Feed, een stichting die de leveranciers van diervoederbedrijven beoordeeld voor het GMP+-systeem.