CBS Datacenter Parkstad Limburg

skyline van Heerlen
© Hollandse Hoogte

Het CBS werkt op verschillende plekken in Nederland samen met gemeenten en/of provincies met als doel lokale beleidsvragen beter te kunnen beantwoorden door gebruik te maken van de data en kennis die zowel bij het CBS als de gemeente zit. Sinds november 2016 zijn de gemeente Heerlen en het CBS een samenwerking gestart onder de vlag van het Urban Data Center Heerlen. Het CBS ondersteunt de gemeente op deze manier bijvoorbeeld om meer datagedreven te werken. De gemeente biedt het CBS op haar beurt inzicht in wat de lokale beleidsvragen zijn en hoe CBS haar statistieken en dienstverlening aan decentrale overheden kan verbeteren. Veel van de gemeentelijke beleidsopgaven blijken een regionaal karakter te hebben; een concreet onderzoeksvoorbeeld daarvan zijn de verhuisstromen van-, naar- en binnen de Parkstadregio. Dergelijke bovengemeentelijke uitdagingen benadrukten de behoefte aan op maat gesneden en regionale beleidsinformatie. Een regionaal datacenter, waarbij meerdere gemeenten samen met het CBS optrekken, past in die behoefte. Per 1 januari 2022 is daarom het Datacenter Parkstad Limburg van start gegaan, waarin de 7 Parkstadgemeenten – Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal – nauw samenwerken met elkaar. Deze samenwerking is overigens niet exclusief, elke decentrale overheid kan gebruik maken van onze statistische diensten.

Binnen het Datacenter Parkstad Limburg werken onderzoekers van het CBS, onderzoekers van de Parkstadgemeenten en programma medewerkers van de Stadsregio Parkstad Limburg nauw samen met elkaar.

Hieronder staat een overzicht van de onderzoeken die tot nu toe per kalenderjaar zijn uitgevoerd.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Dashboard verhuisbewegingen, 2017 t/m 2022
  2. Verhuisbewegingen Stadsregio Parkstad Limburg, 2017-2022
  3. Monitor Nationaal Programma Heerlen-Noord, 2018-2023
  4. Verhuisbewegingen Heerlen, Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid, 2017-2022