CBS Urban Data Center Regio Groningen

Beeldmerk UDC regio Groningen

Sinds 2017 werken de gemeente Groningen en het CBS samen in het CBS Urban Data Center regio Groningen. Binnen het UDC maken we op een slimme manier gebruik van zowel CBS- als gemeentedata. Door data te combineren, ontstaat rijkere informatie en nieuwe inzichten. Hierdoor is de gemeente beter in staat effectief beleid te maken.

In het Urban Data Center lopen projecten over uiteenlopende onderwerpen en van uiteenlopende aard. Zo is er onderzoek gedaan naar het bereik van gemeentelijke minimaregelingen, de kenmerken van statushouders die in de gemeente wonen, verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente en het inkomen van Wmo-cliënten.
Ook wordt regionale samenwerking opgezocht. Een voorbeeld is de Regio Groningen-Assen, waarvoor een mobiliteitsmonitor is samengesteld.

Binnen het CBS UDC regio Groningen werken onderzoekers van het CBS samen met onderzoekers van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Groningen.

Hieronder staat een overzicht van alle onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Koopwoningen in gemeente Groningen naar WOZ-waarde en huishoudinkomen, 2022