CBS Urban Data Center/Den Haag

Foto Vredespaleis Den Haag

Sinds 2017 werken de gemeente Den Haag en het CBS samen in het CBS Urban Data Center/Den Haag. Het Urban Data Center heeft de volgende doelen:

  • Nóg beter gebruik te maken van beschikbare data over Den Haag, om effectiever beleid te kunnen maken dat beter past bij wat de stad nodig heeft. Vraagarticulatie en het toevoegen van maatschappelijke waarde spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Het versterken van het datagedreven werken binnen de gemeente Den Haag.

Er zijn sinds de oprichting van het UDC tientallen onderzoeken uitgevoerd die een bijdrage leveren aan goede, gedetailleerde beleidsinformatie op basis van data. De onderzoeken beslaan een breed scala aan beleidsthema’s: van veranderingen in de zorg tot omzet van winkels in de binnenstad. Onderaan deze pagina is een overzicht te vinden van alle onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd.

Bij deze activiteiten zoekt het UDC ook nadrukkelijk de samenwerking met regionale partners en andere UDC’s in Nederland.

Onderzoeksprojecten

Ook in 2024 werken de gemeente Den Haag en het CBS weer aan verschillende concrete onderzoeksprojecten aan de slag. Voorbeelden hiervan zijn een clusteranalyse over de bijstandsgebruikers in Den Haag en een onderzoek naar de omzetontwikkeling van Haagse mkb-bedrijven in de detailhandel en horeca.

Verder worden de mogelijkheden voor onderzoek verkend voor verschillende thema’s. Daarbij wordt ook gekeken naar het monitoren van verschillende kleine gebieden, die niet onder de standaard wijk- en buurtindeling vallen. Daarnaast ondersteunt het Urban Data Center waar nodig ook onderzoekers van Den Haag die via de remote access omgeving van het CBS zelf onderzoek doen met CBS-microdata.

Kennisdeling en datavakmanschap

Om het datagedreven werken binnen Gemeente Den Haag te bevorderen, zet het Urban Data Center ook in op het delen van kennis en de ontwikkeling van datavakmanschap. In dat kader worden de volgende activiteiten ondernomen:

  • De mogelijkheden worden verkend voor het toepassen van innovatieve technieken en onderzoeksmethoden zoals clusteranalyse;
  • Een leergang van webinars en trainingen over inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het doen van onderzoek en het toepassen van onderzoek op beleid.
  • Een workshop over het gebruik van StatLine.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Demografische gegevens doelgroepanalyse Den Haag, 2024
  2. Dashboard verhuisbewegingen, 2017 t/m 2022
  3. Clusteranalyse bijstandsgebruikers Den Haag, 2015, 2018 en 2022
  4. Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2022
  5. Gebruik armoederegelingen subgroepen AI-model, Amsterdam en Den Haag, 2017