CBS Urban Data Center/Leiden

Leiden vormt het centrum van een groter stedelijk gebied, namelijk de regio Holland Rijnland. In december 2017 is door de gemeente Leiden en het Centraal Bureau voor de Statistiek het Urban Data Center, UDC Leiden071, geopend. In dit UDC wordt samengewerkt op het gebied van databeheer, -ontwikkeling en onderzoek. Het doel is om stedelijke problematiek onder andere op het gebied van inkomen, wonen en voorzieningen aan te pakken met behulp van data.

In het Urban Data Center lopen onderzoekstrajecten van uiteenlopende aard. In de meeste gevallen wordt data die de gemeente Leiden in huis heeft, gecombineerd met CBS-gegevens. Onderzoekstrajecten gaan over uiteenlopende onderwerpen.

Er is al onder meer gewerkt aan het bereik van gemeentelijke armoede-/minimaregelingen, de mate van scheefwonen in Holland Rijnland, en het risico op onderwijsachterstanden bij kinderen.

Bij alle onderzoekstrajecten stemmen onderzoekers van het CBS, beleidsonderzoekers van de gemeente en de beleidsmakers met elkaar af wat precies onderzocht gaat worden en in welke vorm de resultaten naar buiten gebracht worden.

Hieronder zijn de publicaties van de onderzoeken te vinden.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Economische groei in Leiden, 2016-2022