DataFryslân

© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Op dinsdag 12 februari 2019 hebben acht Friese organisaties, waaronder de provincie, drie gemeenten, drie kennisinstellingen en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst om DataFryslân te starten. Hierdoor kunnen organisaties slim gebruiken maken van elkaars data en kennis.

DataFryslân houdt in dat in Fryslân samengewerkt en geleerd wordt om met data relevante vragen te beantwoorden over onder andere leefbaarheid, toerisme, economie, sociale vraagstukken. Binnen DataFryslân ontstaat een Hub waarin koppeling en toegang tot data geregeld worden. Er komt een Lab waarin medewerkers en studenten in wisselende samenwerkingen experimenteren en leren en met uitkomsten gaan verrassen. En er komt een Podium waarin de ervaringen gedeeld worden met elkaar en de rest van Fryslân.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Bruto regionaal product Noordoost- en Noordwest-Friesland, 2020-2022