DataFryslân

© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

In mei 2024 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen DataFryslân en het CBS waarin afspraken zijn gemaakt over de samenwerking. Het doel van deze samenwerking is om de bij het CBS beschikbare (data-)faciliteiten over Friesland nog beter in te zetten voor het maken van effectief beleid dat past bij wat de regio nodig heeft. Daarnaast helpt het CBS DataFryslân met datagedreven werken, onder andere door het leveren van informatieproducten en statistische ondersteuning.

DataFryslân is een coöperatie, waaraan de provincie Fryslân; acht gemeenten; Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool en maatschappelijke organisaties Elkien, Planbureau Fryslân, ROS Friesland en Tresoar deelnemen en samenwerken op het gebied van het datagedreven werken organiseren, stimuleren en propageren. DataFryslân heeft als missie om als overkoepelende data-autoriteit bij te dragen aan beter beleid en effectievere dienstverlening voor de inwoners van Fryslân.

DataFryslân is opgericht in 2019. Sinds de start is het CBS hierbij betrokken. Deze samenwerking geeft DataFryslân ook toegang tot de UDC-Community, waarin DataFryslân de samenwerking opzoekt met UDC’s en andere regionale partners van het CBS.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Bruto regionaal product Noordoost- en Noordwest-Friesland, 2020-2022