CBS Provinciaal Data Center/Limburg

Op 30 januari 2018 ondertekenden het CBS en de provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van het eerste Provinciaal Data Center, het CBS Brightlands Data Center.
Ook de provincie Limburg wil meer data gedreven gaan werken. De inrichting van een data center op provinciaal niveau past ook bij de verschuiving van verantwoordelijkheden van het rijk naar de provincie. Bovendien kan het CBS nu op alle niveaus - rijk, provincie en gemeenten - actief samenwerken op het gebied van datavraagstukken. Gegevens worden op deze wijze op alle niveaus vergelijkbaar en zijn ze te aggregeren. Ze zijn immers gebaseerd op CBS-data waarbij er altijd dezelfde definities aan ten grondslag liggen.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023