CBS Rural Data Center/De Kempen

Kempengemeenten luchtfoto kanaal Oirschot

In december 2017 startte het eerste Rural Data Center van Nederland. Sinds 2021 maken de Brabantse plattelandsgemeenten Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden deel uit van de samenwerking met het CBS: het Rural Data Center. Op verschillende beleidsthema’s werken zij nauw samen; bijvoorbeeld op de gebieden sociaal domein en armoede.

Door de kennis en data van het CBS, de gemeente en hun partners te combineren en analyseren, krijgen de Kempengemeenten meer inzicht in lokale en regionale ontwikkelingen. Daardoor worden beleidskeuzes doelmatiger, doeltreffender én transparanter gemaakt.
De gemeenten hebben onder meer de volgende doelen gesteld:

  • Vergroten van databewustzijn, ‘data-maturity’ en het belang van data en analyse bij gemeente medewerkers.
  • Effectiever beleid door slim gebruik te maken van data: zo monitoren de gemeenten bijvoorbeeld in hoeverre maatregelen die naar aanleiding van het onderzoek zijn genomen leiden tot effectiever en/of efficiënter beleid.

Binnen het Rural Data Center de Kempen werken onderzoekers van het CBS samen met een kernteam datagedreven werken van de Kempengemeenten.

Hieronder staat een overzicht van de onderzoeken tot nu toe.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Dashboard verhuisbewegingen, 2017 t/m 2022