Samenvatting

© ANP / Rob Engelaar

De Sustainable Development Goals laten zien hoe het gaat met de brede welvaart in Nederland. Thema’s binnen de brede welvaart worden beschreven vanuit de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Sommige SDG’s zijn opgeknipt, omdat deze verschillende invalshoeken hebben.

De voortgang van Nederland ten aanzien van brede welvaart en SDG’s wordt in deze monitor gemeten aan de hand van 280 verschillende indicatoren. Voor alle 17 SDG’s wordt per indicator gekeken of er sprake is van een trend in de richting van het doel, een neutrale trend of een beweging van het doel af. Ook wordt de positie van Nederland vergeleken met die van de andere EU-landen.

Trends

De samenvattende figuur is gebaseerd op de indicatoren waarvoor een middellangetermijntrend (2014–2021) berekend kon worden. De figuur toont welk percentage van de indicatoren zich in de richting van het doel beweegt (groen), welk deel een neutrale trend heeft (grijs), en welk deel van het doel af beweegt (rood).

Uitleg samenvattend figuur

De figuur geeft informatie over de trend (middellangetermijntrend gebaseerd op beschikbare datapunten in de jaren 2014–2021) van alle indicatoren in een SDG. De kleuren in de figuur geven aan welk deel van de indicatoren beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een stijging (groen) van de brede welvaart, een daling (rood) of geen stijging of daling (grijs).

Trends in Nederland van de 17 SDGplus-doelstellingen
Deze figuur toont per doelstelling het aandeel in het totale aantal gemeten indicatoren.
Gesorteerd op SDG
Gesorteerd percentage groene trends, hoog naar laag
Gesorteerd percentage rode trends, hoog naar laag
SDG 1: Geen armoede
41,7%
58,3%
SDG 2: Geen honger
61,5%
23,1%
15,4%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
20%
73,3%
6,7%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
44,4%
44,4%
11,1%
SDG 5: Gendergelijkheid
61,5%
30,8%
7,7%
SDG 6: Schoon water en sanitair
23,1%
53,8%
23,1%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
33,3%
50%
16,7%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
33,3%
66,7%
46,7%
46,7%
6,7%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
21,4%
50%
28,6%
50%
50%
42,9%
57,1%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
31,3%
50%
18,8%
20%
46,7%
33,3%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
23,1%
30,8%
46,2%
40%
30%
30%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
23,1%
69,2%
7,7%
SDG 13: Klimaatactie
71,4%
14,3%
14,3%
SDG 14: Leven in het water
33,3%
66,7%
SDG 15: Leven op het land
8,3%
50%
41,7%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
27,3%
54,5%
18,2%
12,5%
50%
37,5%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
75%
25%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
75%
25%
SDG 13: Klimaatactie
71,4%
14,3%
14,3%
SDG 2: Geen honger
61,5%
23,1%
15,4%
SDG 5: Gendergelijkheid
61,5%
30,8%
7,7%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
50%
50%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
46,7%
46,7%
6,7%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
44,4%
44,4%
11,1%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
42,9%
57,1%
SDG 1: Geen armoede
41,7%
58,3%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
40%
30%
30%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
33,3%
50%
16,7%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
33,3%
66,7%
SDG 14: Leven in het water
33,3%
66,7%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
31,3%
50%
18,8%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
27,3%
54,5%
18,2%
SDG 6: Schoon water en sanitair
23,1%
53,8%
23,1%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
23,1%
30,8%
46,2%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
23,1%
69,2%
7,7%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
21,4%
50%
28,6%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
20%
73,3%
6,7%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
20%
46,7%
33,3%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
12,5%
50%
37,5%
SDG 15: Leven op het land
8,3%
50%
41,7%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
23,1%
30,8%
46,2%
SDG 15: Leven op het land
8,3%
50%
41,7%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
12,5%
50%
37,5%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
20%
46,7%
33,3%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
40%
30%
30%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
21,4%
50%
28,6%
SDG 6: Schoon water en sanitair
23,1%
53,8%
23,1%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
31,3%
50%
18,8%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
27,3%
54,5%
18,2%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
33,3%
50%
16,7%
SDG 2: Geen honger
61,5%
23,1%
15,4%
SDG 13: Klimaatactie
71,4%
14,3%
14,3%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
44,4%
44,4%
11,1%
SDG 5: Gendergelijkheid
61,5%
30,8%
7,7%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
23,1%
69,2%
7,7%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
20%
73,3%
6,7%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
46,7%
46,7%
6,7%
SDG 1: Geen armoede
41,7%
58,3%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
33,3%
66,7%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
50%
50%
42,9%
57,1%
SDG 14: Leven in het water
33,3%
66,7%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
75%
25%

De figuur hieronder geeft per SDG een overzicht van de trends van alle gemeten indicatoren naar type indicator. Het is een verdieping van de figuur hierboven. De kleuren hebben daarbij dezelfde betekenis: groen wijst op een trend die in richting van het doel beweegt, en rood op een trend die juist van het doel af beweegt. Enkele voorbeelden:

 • Relatief veel trends van SDG 2 kleuren groen en dit komt vooral komt door de indicatoren voor gebruik. De indicatoren voor middelen en mogelijkheden kleuren echter rood. Of hier sprake is van mogelijke disbalans zou onderzocht kunnen worden.
 • Voor SDG 9 dashboard 1 (infrastructuur en mobiliteit) valt op dat het beeld gemengd is. Vrijwel alle typen indicatoren kennen rode, groene of neutrale trends.
 • Voor SDG 15 (leven op het land) valt op dat de middelen en mogelijkheden en de uitkomsten veelal afnemen. Bij gebruik is er een indicator die trendmatig toeneemt (groen).
 • Bij SDG 16 dashboard 2 (instituties) zijn middelen en mogelijkheden, gebruik en uitkomsten veelal rood tot neutraal, terwijl de subjectieve beleving een groene trend heeft.
Trends van gemeten indicatoren per SDGplus naar type indicator
 

Posities

Het is niet mogelijk om voor alle indicatoren in de monitor een internationale vergelijking te maken. Uit de indicatoren waarbij dit wel kan, is per SDG de gemiddelde positie van Nederland binnen de EU-27 bepaald.

Uitleg samenvattend figuur

De figuur toont de gemiddelde positie van Nederland in de ranglijst van EU27-landen. Het gaat alleen om indicatoren waarvoor een vergelijking met de EU mogelijk is. Hoe langer de balk, des te hoger staat Nederland. De kleur van de balk geeft aan in welk deel van de EU-ranglijst Nederland staat. Groen wijst op een positie in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst, rood op het onderste kwartiel en donkergrijs op het midden. Naast de figuur staat de positie van Nederland in de EU-ranglijst beschreven.

Positie van Nederland binnen de EU per SDGplus-doelstelling
Deze figuur toont per doelstelling het gemiddelde over de gemeten indicatoren.
Gesorteerd op SDG
Gesorteerd op positie, hoog naar laag
Gesorteerd op positie, laag naar hoog
Laatste in EU
Eerste in EU
0%
100%
SDG 1: Geen armoede
81%
81%
SDG 2: Geen honger
46%
46%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
71%
71%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
72%
72%
SDG 5: Gendergelijkheid
60%
60%
SDG 6: Schoon water en sanitair
48%
48%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
42%
42%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
72%
72%
69%
69%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
49%
49%
79%
79%
71%
71%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
76%
76%
55%
55%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
54%
54%
50%
50%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
67%
67%
SDG 13: Klimaatactie
41%
41%
SDG 14: Leven in het water
31%
31%
SDG 15: Leven op het land
44%
44%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
59%
59%
80%
80%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
90%
90%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
90%
90%
SDG 1: Geen armoede
81%
81%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
80%
80%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
79%
79%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
76%
76%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
72%
72%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
72%
72%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
71%
71%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
71%
71%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
69%
69%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
67%
67%
SDG 5: Gendergelijkheid
60%
60%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
59%
59%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
55%
55%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
54%
54%
50%
50%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
49%
49%
SDG 6: Schoon water en sanitair
48%
48%
SDG 2: Geen honger
46%
46%
SDG 15: Leven op het land
44%
44%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
42%
42%
SDG 13: Klimaatactie
41%
41%
SDG 14: Leven in het water
31%
31%
SDG 14: Leven in het water
31%
31%
SDG 13: Klimaatactie
41%
41%
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
42%
42%
SDG 15: Leven op het land
44%
44%
SDG 2: Geen honger
46%
46%
SDG 6: Schoon water en sanitair
48%
48%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
49%
49%
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
50%
50%
54%
54%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
55%
55%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
59%
59%
SDG 5: Gendergelijkheid
60%
60%
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
67%
67%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
69%
69%
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
71%
71%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
71%
71%
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
72%
72%
SDG 8: Waardig werk en economische groei
72%
72%
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
76%
76%
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
79%
79%
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
80%
80%
SDG 1: Geen armoede
81%
81%
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
90%
90%

 • Vergeleken met andere landen in de EU heeft Nederland bij de volgende vijf SDG’s een positie in de voorhoede: SDG 1, SDG 9.2, SDG 10.1, SDG 16.2 en SDG 17.
 • Voor SDG 14 zijn er maar weinig indicatoren beschikbaar en is de positie moeilijk te bepalen.
 • Bij SDG 13 heeft Nederland inmiddels een positie in de middengroep. In voorgaande jaren bevond Nederland zich bij deze SDG in de achterhoede.