SDG's

Mensen wachten in rijen om gevaccineerd te worden bij een vaccinatielocatie van de GGD
© ANP / Rob Engelaar

Hier bekijken we brede welvaart vanuit de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) – de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. De VN hebben deze 17 mondiale doelen vastgesteld en aan ieder doel meerdere concrete doelstellingen verbonden. In september 2015 committeerden regeringsleiders van 193 landen zich aan deze agenda voor duurzame ontwikkeling die loopt tot 2030.
Sommige SDG’s zijn hier opgeknipt, omdat ze verschillende invalshoeken hebben. De SDG’s worden één voor één uitgelicht. Daarnaast worden ook de afruilen tussen de SDG’s besproken.

De SDG-indicatoren zijn per dashboard in vier categorieën gegroepeerd:

  • middelen die worden ingezet en de daardoor ontstane mogelijkheden,
  • het gebruik van die mogelijkheden,
  • de uitkomsten van het gebruik, en
  • de beleving daarvan door burgers.

Deze indeling is gebaseerd op theoretische literatuur, in het bijzonder de combinatie van concepten uit beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie met de pijlers onder het CES-meetsysteem. Zoals eerder opgemerkt, geven sommige indicatoren aanleiding tot discussie over de effecten ervan op de brede welvaart, vooral bij middelen en mogelijkheden. Dit kan echter alleen worden bepaald in het beleidsdebat. De selectie van indicatoren naar type is niet gebaseerd op een causaal model van het betreffende thema. De selectie geeft alleen een gebalanceerd en beknopt overzicht van de basisinformatie over een thema.

SDG's