Milieu

© ANP / Joosten Fotografie

Milieuvervuiling in de omgeving kan gezondheidsproblemen veroorzaken en een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven (OECD, 2017; WHO, 2018). De indicator die we hier gebruiken voor het thema milieu is het ervaren van last van vervuiling in de woonomgeving.

Last van milieuproblemen in woonomgeving

Situatie in 2022

In 2022 behoorde 13,8 procent van de Nederlandse bevolking tot een huishouden waarin werd aangegeven dat last was van vervuiling in de woonomgeving. Daarbij gaat het specifiek om vervuiling of andere milieuproblemen, zoals rook, stof, stank of vervuild water.

  • Vrouwen ervaren vaker dan mannen last van milieuvervuiling.
  • Jongeren tot 15 jaar en 25- tot 35-jarigen behoren minder vaak dan gemiddeld tot een huishouden waarin last van milieuvervuiling werd aangegeven, evenals 75 plussers. Mensen in andere leeftijdsgroepen hebben hier juist vaker last van dan gemiddeld.
  • In Nederland geboren mensen met in Nederland geboren ouders rapporteren minder dan gemiddeld last te hebben van milieuvervuiling in de woonomgeving. De andere herkomst/geboortelandgroepen, met uitzondering van de mensen die in Europa (exclusief Nederland) geboren zijn ervaren juist relatief vaak vervuiling.

De kenmerken geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en herkomst/geboorteland hangen samen. Het percentage hoogopgeleiden is bijvoorbeeld niet gelijk in alle leeftijdsgroepen. Door standaardisatie van de cijfers wordt hiermee rekening gehouden: er wordt gecorrigeerd voor de ongelijkheid in het voorkomen van bovenstaande kenmerken. Op basis van gestandaardiseerde cijfers over het last hebben van milieuproblemen in de woonomgeving blijven bovenstaande bevindingen grotendeels in stand, echter:

  • Op basis van de gestandaardiseerde cijfers rapporteert de groep die zelf buiten Europa geboren is niet langer bovengemiddeld vaak hinder van milieuvervuiling.

Verschil tussen 2019 en 2022

Het totale aandeel mensen dat aangeeft last te hebben van vervuiling in de woonomgeving is in 2022 1,2 procentpunt lager dan in 2019. Ten opzichte van die verandering voor de gehele bevolking hebben de onderliggende groepen allemaal een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt.

Literatuur

OECD, 2017, How’s life? 2017: Measuring Well-being. OECD Publishing, Parijs.

WHO, 2018, How air pollution is destroying our health. World Health Organization.