Zoekresultaten

17 resultaten voor keyword:milieuproblematiek
17 resultaten voor keyword:milieuproblematiek

Vijftig jaar emissieregistratie voor een beter milieu en klimaat

Al 50 jaar wordt in Nederland de uitstoot van stoffen in de lucht en het water vastgesteld.

Artikelen

Nieuw CBS-onderzoek: ecologie en economie van de Noordzee in beeld

Het Nederlandse deel van de Noordzee is het grootste natuurgebied van ons land.

Artikelen

SDG 11.2 Leefomgeving

In Sustainable Development Goal (SDG) 11.2 Duurzame steden en gemeenschappen: leefomgeving gaat het om de omgeving waarin gewoond en geleefd wordt. Het is erop gericht de lokale leefomgeving veilig,...

Dashboards

Verdeling: Milieu

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema milieu naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Natuurlijk kapitaalrekeningen Noordzee, 2023

Beschrijving het natuurlijk kapitaal van het Nederlandse deel van de Noordzee volgens SEEA standaarden: Omvang en kwaliteit van ecosystemen; Biodiversiteit; Ecosysteemdiensten en hun monetaire...

Cijfers

Impact van scheepvaart op onderwaterleven onderzocht met AIS-data

Negentig procent van de wereldhandel wordt per schip vervoerd.

Artikelen

Emissieregistratie levert eenduidige cijfers op

De emissieregistratie bestaat sinds 1974 en levert cijfers over de uitgifte van zo’n 350 voor het milieu relevante stoffen in lucht, bodem en water

Artikelen

Milieuvoetafdruk van Nederlander licht toegenomen

De gemiddelde broeikasgasvoetafdruk per Nederlander toe nam toe van 15,1 ton CO2-equivalenten per inwoner in 2017 naar 15,8 ton in 2018. Tussen 2008 en 2016 daalde deze nog. Het verbruik van...

Artikelen

CBS-prijs voor journalistiek talent Timo Nijssen

Het CBS hecht zeer aan op feiten gebaseerde waarheidsvinding in de Nederlandse samenleving.

Artikelen

CBS-hoogleraar onderzoekt brede welvaart

CBS-hoogleraar onderzoekt brede welvaart

Artikelen

Beleidsscenario's van toekomstige demografische ontwikkelingen in Europa

Bevolkingskrimp wordt in de toekomst een belangrijk fenomeen. Bij aanhoudende economische tegenwind zal de bevolking in Europa tot 2050 op de huidige omvang blijven staan. Bij duurzame economische...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Milieu

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om het milieu? Schone lucht, schoon water, schone grond en voldoende gezonde...

Overig

SDG 11.2 Leefomgeving

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 11 Duurzame steden en gemeenschappen: leefomgeving. In SDG 11.2 gaat het om de omgeving waarin gewoond en geleefd wordt. Het is erop gericht de...

Overig

Milieu

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om het milieu? Schone lucht, schoon water, schone grond en voldoende gezonde...

Overig

SDG 11.2 Leefomgeving

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 11 Duurzame steden en gemeenschappen: leefomgeving. In SDG 11.2 gaat het om de omgeving waarin gewoond en geleefd wordt. Het is erop gericht de...

Overig