Gemeenten Iv3

Gemeente

Het Iv3-model 2017 voor gemeenten voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2017 is hier te downloaden.

In dit document is opgenomen de beslisboom voor de economische lastencategorieën

Het Iv3-model voor gemeenten voor de aanlevering van de jaarrekening 2016 is hier te downloaden.

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2016 t/m 2018 kan hier worden gedownload.

In deze toelichting staat een beschrijving van de wijzigingen in de Iv3-matrices voor gemeenten en provincies voor het verslagjaar 2017.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert binnenkort een nieuwe ministeriële regeling voor de Iv3. Hierin zijn de functiebeschrijvingen, de toelichting bij de economische categorieën en de balansposten geactualiseerd.

Het Excel Iv3-model dat door gemeenten kan worden gebruikt voor de aanlevering van de kwartalen 2016 is hier te downloaden. Het model 2016 is inhoudelijk gewijzigd; een overzicht van alle wijzigingen staat op tabblad ‘3.Toelichting’ onder de kop ‘Wijzigingen model 2016’. Gebruikt u Office 2010 of hoger, dan kunt u dit bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat. Levert u aan in XBRL, dan moet u de ‘XBRL-taxonomie gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2016’ gebruiken.

In dit document wordt de relatie beschreven tussen het model voor de EMU-enquête en het model voor de Iv3-enquête.

In het Iv3-model voor begrotingen 2016 zijn de indelingen van de functies en de balansposten gewijzigd ten opzichte van het model voor 2015. Een overzicht van alle wijzigingen staat op tabblad “3.Toelichting” onder de kop “Wijzigingen model 2016”. NB invulling van balansmutaties en -standen is voor begrotingen niet verplicht. Gebruikt u in de verwerking Office 2010 of hoger, dan kunt u dit XLS-bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat. De begrotingsgegevens moeten vóór 15 november 2015 door het CBS zijn ontvangen. Voor aanlevering in XBRL moet u XBRL-taxonomie 2016 gebruiken. Deze kunt u in september hier downloaden.

De XBRL-taxonomie voor de aanlevering van de begroting, de kwartaalrekeningen en de jaarrekening voor 2016 door gemeenten en gemeenschappelijke regelingen kan hier worden gedownload. De taxonomie is gewijzigd ten opzichte van de taxonomie voor 2015.