Gemeenten Iv3

Gemeente

Het Iv3-model 2019 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenten 2019.

Model EMU-enquête 2019 periode: 2018 t/m 2020

Het Iv3-model 2017 voor gemeenten voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2017 is hier te downloaden.

In dit document is opgenomen de beslisboom voor de economische lastencategorieën

Het Iv3-model 2018 voor gemeenten voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2018

In bijgaand XLS-bestand is opgenomen de schakeling van de functies uit het Iv3-model gemeenten 2016 naar de taakvelden in het Iv3-model gemeenten 2017.

In bijgaand XLS-bestand is opgenomen de schakeling van de categorieën uit het Iv3-model gemeenten 2016 naar de categorieën in het Iv3-model gemeenten 2017.

Het Iv3-model voor gemeenten voor de aanlevering van de jaarrekening 2016 is hier te downloaden.

In deze toelichting staat een beschrijving van de wijzigingen in de Iv3-matrices voor gemeenten en provincies voor het verslagjaar 2017.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert binnenkort een nieuwe ministeriële regeling voor de Iv3. Hierin zijn de functiebeschrijvingen, de toelichting bij de economische categorieën en de balansposten geactualiseerd.

De XBRL-taxonomie voor de aanlevering van de begroting, de kwartaalrekeningen en de jaarrekening voor 2016 door gemeenten en gemeenschappelijke regelingen kan hier worden gedownload. De taxonomie is gewijzigd ten opzichte van de taxonomie voor 2015.