Iv3-model gemeenten 2019

Het Iv3-model 2019 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenten 2019. Informatie over de uiterste inzenddata van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening kunt u vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’

Het model Iv3 2019 is inhoudelijk beperkt gewijzigd ten opzichte van het model 2018. De balanspost "Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer" (P140) is nieuw. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn verder enkele aanpassingen gedaan in de grijs-witverdeling van de cellen in de matrices. Zie het tabblad ‘3.Toelichting’ onder de kop ‘Wijzigingen model 2019’. In het model met als datum 27-09-2018 is licht aangepast ten opzichte van het eerdere model. De eindtoetsen zijn beter toegesneden op de nieuwe balanspost P140.

In het model met als datum 06-05-2109 is op verzoek van het ministerie van BZK een extra tabblad opgenomen: "12.Beleidsindicatoren”. In dit tabblad worden vijf beleidsindicatoren uitgevraagd.