Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Het CBS houdt zich bezig met het verzamelen van de gegevens voor Informatie voor Derden (Iv3). Deze gegevens worden geleverd door provincies, waterschappen en gemeenten.

Gemeenten moeten informatie verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dit gebeurt door middel van een begrotingsoverzicht (éénmaal per jaar) en op kwartaal- en jaarbasis een zogenaamde verdelingsmatrix en een balansstandenoverzicht. De conversietabellen die eveneens zijn opgenomen in Iv3 dienen niet aan het CBS geleverd te worden maar aan de toezichthouders, dit is de desbetreffende provincie. Voor informatie en vragen over de conversies kunt u daar terecht.

Het BBV is ook van toepassing op Gemeenschappelijke regelingen. Afwijkend van artikel 71 van het BBV hoeven begrotingscijfers echter niet aan het CBS verstrekt te worden. Op kwartaal- en jaarbasis verwacht het CBS een zogenaamde verdelingsmatrix en een balansstandenoverzicht. Om de administratieve lastendruk bij gemeenschappelijke regelingen te beperken maakt het CBS bij het verzamelen van de kwartaalgegevens gebruik van een steekproef. Deze steekproef is gekozen op basis van een aantal criteria. Op jaarbasis wordt vooralsnog deze steekproef ook gehandhaafd.

Algemeen

BBV

Gemeenschappelijke regelingen Iv3

Gemeenten Iv3

Trefwoordenlijst