Toelichting functies, categorieën en balansposten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 13 november 2014 de nieuwe ministeriële regeling voor de Iv3 gepubliceerd. Zie wetten.overheid.nl. De toelichtingen op de functies, categorieën en balansstanden maken niet langer een integraal onderdeel uit van de regeling, maar zijn door het ministerie apart gepubliceerd in dit document.
Dit document geeft voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een overzicht van alle functies, categorieën en balansstanden voor het verslagjaar 2015, evenals een geactualiseerde toelichting.Voor de categorieën was de toelichting sinds de invoering van de Iv3 in 2004 niet meer geactualiseerd. De actualisatie bevat nu een betere en duidelijkere uitleg op een aantal onderwerpen zoals het onderscheid tussen aankoop van goederen en diensten en overdrachten en de wijze van boeken van superdividend.