Iv3-model gemeenten 2024

Het Iv3-model 2024 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenten 2024.
Informatie over de uiterste inzenddata van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening kunt u vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’

De taakvelden en categorieën in het Iv3-model 2024 zijn ongewijzigd t.o.v. het Iv3-model 2023. Net als in het voorgaande jaar is het voor de begroting en de jaarrekening verplicht de gedetailleerde taakvelden voor WMO en jeugd te gebruiken. Het aanleveren van gedetailleerde kwartaaldata is voor het verslagjaar 2024 is optioneel, voor de kwartaaldata kunnen eventueel ook de oude taakvelden gebruikt worden.

Voor meer informatie en een overzicht van de wijzigingen verwijs ik u naar het tabblad "3.Toelichting" onder het kopje "Wijzigingen model 2024".